Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)

Toon pagina in menu

Bij beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV, voorheen EMVI) weegt u naast prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. BPKV kunt u inzetten als u inschrijvers wilt stimuleren om meer te bieden dan wat geëist wordt. In feite concretiseren de BPKV-criteria de wensen die de aanbesteder heeft boven op de minimumeisen voor een bepaalde opdracht.

Met de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) de overkoepelende term geworden voor alle gunningscriteria (BPKV, de laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten).

Aan de slag met BPKV
Vanaf de allereerste discussie over de opdracht tot de uitvoering hiervan is het van belang dat nagedacht wordt over BPKV-criteria. Het toepassen van BPKV vormt een integraal onderdeel van het inkoopproces. Deze pagina neemt u mee langs de stappen van het inkoopproces; het kiezen van BPKV-criteria, het bepalen van het gewicht van BPKV-criteria, het beoordelen van inschrijvingen en zichthouden op het nakomen van de BPKV afspraken.

BPKV (keuze) toegelicht
Het toepassen van BPKV is een methode om extra kwaliteit te honoreren. De opdrachtgever beoordeelt de inschrijving niet alleen op laagste prijs, maar ook op andere criteria. Alleen bij uitzondering mag het criterium laagste prijs of laagste kosten nog worden toegepast volgens de Aanbestedingswet 2012. De motivering hiervoor moet dan worden vastgelegd in het aanbestedingsdocument. Op deze pagina vindt u informatie over wat BPKV is en de keuze tussen laagste prijs en BPKV.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u BPKV kunt toepassen.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.