Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Toon pagina in menu

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Inschrijvers hoeven dan niet het volledige bewijsmateriaal bij inschrijving te verstrekken, wat de administratieve lasten verlicht.

Voor het invullen en genereren van het UEA kunt u als aanbestedende dienst gebruik maken van een aantal modules en het interactieve pdf-formulier. De ESPD-tool van de Europese Commissie is vanaf 29 april 2019 vervallen.

TenderNed UEA-module

De UEA/ESPD-module is beschikbaar via het dashboard in TenderNed . Het resultaat is een XML- en PDF-bestand van het UEA, die de aanbestedende dienst toevoegt aan de aanbestedingsstukken en nog kan wijzigen voor publicatie. Inschrijvers vullen deze vervolgens in via de UEA-module in TenderNed en voegen het document toe aan hun inschrijving via TenderNed.

Voor- en nadelen UEA-module TenderNed

  • Standaardvelden (naam organisatie, naam aanbesteding en korte beschrijving van aanbesteding) worden automatisch overgenomen uit TenderNed. (de velden zijn nog wel bewerkbaar in het UEA).
  • De aanbestedende dienst kan instellen of het UEA wordt gebruikt voor een Europese aanbesteding of voor een aanbesteding onder de Europese drempel.
  • Het UEA kan in het Nederlands of in het Engels opgesteld worden.
  • TenderNed genereert bij het opslaan van het UEA zowel een XML-bestand als een PDF-bestand, die automatisch aan de te publiceren aanbestedingsdocumenten kunnen worden toegevoegd. Het XML-bestand wordt automatisch geladen als de aanbestedende dienst de UEA-module in TenderNed weer opent. Het PDF-bestand is bedoeld als leesbaar voorbeeld voor de gebruiker.
  • De onderneming opent het betreffende UEA via de UEA-module, vult het in en voegt het bestand via de module toe aan de inschrijving. Ook hiervan genereert TenderNed automatisch een XML- en Pdf-bestand.

Interactieve pdf-formulier

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als service een Interactieve pdf-formulier UEA gemaakt. De laatste versie van het pdf-formulier is van 17 juli 2020, controleer voor gebruik of u de laatste versie heeft.

Voor- en nadelen Interactieve pdf-formulier 

  • Aanbestedende dienst kán bij aanbesteding onder de drempel een of meer uitsluitingsgronden genoemd in de onderdelen A, B, C van toepassing verklaren.
  • Alleen in het Nederlands beschikbaar.
  • Levert UEA als invulbaar pdf-formulier (voor invullen is Acrobat Reader DC nodig).
  • Het formulier is niet herbruikbaar.

UEA/ESPD modules

Ook een aantal andere aanbestedingssystemen biedt een vergelijkbare UEA/ESPD-module aan.
Overzicht Europese systemen  op ec.europa.ec