Hoe innovaties inkopen in de Bouw en GWW

Bron: PIANOo

Met de publicatie Hoe innovaties inkopen in de Bouw en GWW wil de PIANOo-vakgroep GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) en Bouw aanbestedende diensten ondersteunen met het opstellen van hun inkoopstrategieën voor innovatie en het inrichten van de bijbehorende inkoopprocessen. De 6 casussen met bijbehorende oplossingsrichtingen helpen u op weg met het zorgvuldig inrichten van het innovatietraject. (december 2018)

De handreiking beschrijft de inkoopstrategieën en bijbehorende inkoopinstrumenten op hoofdlijnen. Daarnaast biedt de handreiking een korte toelichting op de technologieontwikkeling, de verdeling van intellectueel eigendom, het overzicht van aanbestedingsprocedures en de wettelijke kaders.

Casussen

Er worden 6 casussen beschreven. In alle casussen wordt onderscheid gemaakt tussen het inkopen van innovatieve oplossingen voor hoofdfuncties, deelfuncties en bouwprocessen. Drie casussen zijn gericht op een aanbestedende dienst die gericht op zoek gaat naar een innovatieve oplossing. De 3 andere casussen zijn beschrijvingen van aanbestedende diensten die toevallig tegen een innovatieve oplossing aanlopen.

Overheid op zoek naar innovatie

  • Casus 1: Inkopen van bewezen technologie
  • Casus 2: Ontwikkelen en inkopen van innovatie
  • Casus 3: Creatieve oplossing

Toevallige innovatie

  • Casus 4: Pilotwens
  • Casus 5: Leverancier met unieke oplossing
  • Casus 6: Ruimte voor innovatie

Per casus vindt u eerst een korte situatieschets. Vervolgens vindt u een beschrijving van de aan te bevelen inkoopstrategieën en mogelijke uitwerkingen van deze strategie in specifieke oplossingsrichtingen. Ten slotte biedt deze handreiking een uitwerking van deze oplossingsrichtingen en een beschrijving van de bijbehorende inkoopinstrumenten.

Inkoopstrategieën

De inkoopstrategieën in deze handreiking zijn:

  • Doelgericht innovatiegericht inkopen
  • Innovatiegericht inkopen door afgeven van een intentie
  • Innovatiegericht inkopen door ruimte te bieden

Uiteraard komen deze drie strategieën van innovatiegericht inkopen vaak in mengvormen voor.

Meer informatie:
GWW 
Innovatiegericht inkopen 
Vakgroep GWW en Bouw 
Stappenplannen Innovatiekoffer  op innovatiekoffer.nl

Handreiking