Marktconsultatie

Toon pagina in menu

In dit onderdeel treft u jurisprudentie en adviezen aan die u helpen uw marktconsultatie op een juiste manier vorm te geven.

Rechtsregel 1:

Een aanbestedende dienst hoeft niet elke potentiële inschrijver uit te nodigen voor deelname aan de marktconsultatie. Het uitwisselen van informatie met enkele potentiële inschrijvers tijdens een marktconsultatie leidt niet automatisch tot vervalsing van de mededinging.

Citaat Transvision/gemeente Middelburg:

"Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat Transvision onvoldoende concreet heeft onderbouwd dat Hala en Connexxion in een voordeliger positie hebben verkeerd. Voor zover Transvision bedoeld heeft aan te voeren dat de Gemeenten haar als potentiële inschrijver bij de aanbesteding ook voor de marktconsultatie had moeten uitnodigen, verwerpt het hof dat betoog. Er is geen regel in het aanbestedingsrecht waaruit een dergelijke plicht voortvloeit. Verder volgt, anders dan Transvision aanvoert, de conclusie dat Hala en Connexxion in een voordeliger positie hebben verkeerd en er dus vervalsing van de mededinging heeft plaatsgevonden, niet uit het enkele feit dat de Gemeenten met Hala en Connexxion informatie hebben uitgewisseld in het kader van de marktconsultatie, die niet als zodanig als bijlage bij de Offerteaanvraag is verstrekt". (ov. 6.18)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:4943, 1 december 2015)  op rechtspraak.nl