Aankondiging van de opdracht

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie over het aankondigen van de opdracht.

Rechtsregel 1:

Een aanbestedende dienst heeft een zekere keuzevrijheid met betrekking tot een te volgen procedure. Maar als een opdracht volgens een bepaalde procedure is uitgeschreven moeten de voor die procedure geldende regels tot de uiteindelijke gunning worden nageleefd.

Citaat Waalse Bussen arrest:

" (...) dat ofschoon volgens artikel 15, lid 1, van de richtlijn de aanbestedende diensten waarvoor de procedures van de richtlijn gelden, een zekere keuzevrijheid hebben met betrekking tot de voor een opdracht te volgen procedure zij nochtans, wanneer zij een opdracht volgens een bepaalde procedure hebben uitgeschreven, de voor die procedure geldende regels tot de uiteindelijke gunning moeten naleven." (ov. 35)

Hof van Justitie EU (C-87/94, 25 april 1996)  op eur-lex.europa.eu