TCO-tool voor dienstvoertuigen

Bron: PIANOo

Overheden spelen een belangrijke rol met het verduurzamen van hun eigen wagenpark. In praktijk blijkt dat de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak nog ontbreekt en tot vertraging leidt. PIANOo introduceert daarom samen met het leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit de TCO-tool voor dienstvoertuigen. Met deze tool kunnen overheden in 5 stappen de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie dienstvoertuigen bepalen. (november 2018)

Total Costs of Ownership van voertuigen in kaart

De TCO-tool dienstvoertuigen is ontwikkeld voor inkopers, beleidsmedewerkers, wagenparkbeheerders en andere betrokkenen bij de voorbereiding van een overgang naar een elektrisch wagenpark. Met behulp van de TCO-tool rekenen zij in 5 stappen uit wat de financiële en CO2-impact is bij de gehele of gedeeltelijke overgang naar elektrische dienstvoertuigen. Ze voeren de aantallen en type voertuigen in die ze willen elektrificeren, de relevante parameters en krijgen vervolgens een analyse en concrete resultaten. Hiermee kunnen zij de haalbaarheid van het verduurzamen van het eigen wagenpark onderbouwen en een haalbaar ingroeiplan voor zero emissie voertuigen bepalen.

Tool