TCO-tool voor dienstvoertuigen

Bron: PIANOo

Bij het verduurzamen van het eigen wagenpark is de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak een uitdaging en kan tot vertraging leiden. De TCO-tool voor dienstvoertuigen 2.0 biedt overheden inzicht in de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie dienstvoertuigen. (april 2020)

In april 2020 is de tool geactualiseerd en uitgebreid met een categorie voor speciale voertuigen.

Total Cost of Ownership van voertuigen in kaart

De TCO-tool dienstvoertuigen is ontwikkeld voor inkopers, beleidsmedewerkers, wagenparkbeheerders en andere betrokkenen bij de voorbereiding van een overgang naar een elektrisch wagenpark.

5 stappen

In 5 stappen rekent de TCO-tool de financiële en CO2-impact bij gehele of gedeeltelijke overgang naar elektrische dienstvoertuigen uit. Door het aantal en type te elektrificeren voertuigen en relevante parameters in te voeren, volgt een analyse met concrete resultaten. Hiermee kan de haalbaarheid van het verduurzamen van het eigen wagenpark worden onderbouwd en een haalbaar ingroeiplan voor zero emissie voertuigen bepaald.

Tool