Processchema en TCO-tool zero emissie doelgroepenvervoer

Bron: PIANOo

Bij het verduurzamen van het eigen wagenpark is de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak een uitdaging en kan tot vertraging leiden. Het processchema verduurzaming doelgroepenvervoer en de TCO-tool voor doelgroepenvervoer 2.0 bieden overheden inzicht in de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie doelgroepenvervoer. (april 2020)

Het processchema (november) en de TCO tool voor doelgroepenvervoer (april) zijn geactualiseerd.

Mogelijkheden bij verduurzaming doelgroepenvervoer

Het processchema biedt meer inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming in het doelgroepenvervoer en welke rol de verschillende stakeholders hier bij kunnen spelen. Daarnaast geeft het schema weer hoe beschikbare hulpmiddelen ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de TCO-tool voor doelgroepenvervoer.

Total Cost of Ownership van voertuigen in kaart

Publieke organisaties die inzicht willen in de kosten(besparing) en CO2 reductie bij de overgang naar volledig elektrisch doelgroepenvervoer kunnen in 5 stappen de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie doelgroepenvervoer bepalen.

Tool en schema