Processchema en TCO-tool zero emissie doelgroepenvervoer

Bron: PIANOo

Overheden spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van doelgroepenvervoer. In praktijk blijkt dat de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak nog ontbreekt en tot vertraging leidt. PIANOo biedt met het Processchema verduurzaming doelgroepenvervoer en de TCO-tool voor doelgroepenvervoer hulp daarbij. (februari 2019)

Processchema verduurzaming

Het processchema heeft als doel om meer inzicht te geven in de mogelijkheden voor verduurzaming in het doelgroepenvervoer en welke rol de verschillende stakeholders hier in kunnen spelen.  Daarnaast geeft het ook weer hoe beschikbare hulpmiddelen ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de TCO tool voor doelgroepenvervoer.

TCO tool

Deze tool is bedoeld voor publieke organisaties die inzicht willen in de kosten(besparing) en CO2 reductie bij de overgang naar volledig elektrisch doelgroepenvervoer. Met deze tool kunnen overheden in 5 stappen de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie doelgroepenvervoer bepalen.

Tool en schema