Zoeken

Verfijn zoekopdracht
 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 18-01-2019 | Gewijzigd op: 05-12-2019

  Ieder jaar versturen bedrijven miljoenen facturen aan elkaar en naar de overheid. Deze facturen worden nu nog voor een deel handmatig verstuurd en verwerkt. Dit kost tijd en geld. Bovendien liggen fouten op de loer. Bij elektronisch factureren (e-factureren) is handmatige verwerking niet meer nodig. Bouwend Nederland heeft om die reden een speciaal sectoraal e-facturatie platform opgericht. Maar ook de overheid zit niet stil. Het PIANOo Pogrammabureau e-factureren (opgeheven 1 juli 2019) stimuleert en ondersteunt aanbestedingsplichtige organisaties bij de implementatie van e-factureren. (Cobouw, april 2018)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 17-04-2019 | Gewijzigd op: 06-05-2019

  Kornelis Drijfhout is hoofd van het PIANOo programmabureau e-factureren, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het bureau is – vanuit een opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de implementatie van e-factureren door aanbestedingsplichtige organisaties. Daartoe behoren onder andere de decentrale overheden. Het PIANOo programmabureau houdt tevens een monitor bij van de implementaties bij de medeoverheden. Kornelis gaat in dit artikel in op de uitdaging de e-factuurstroom echt op gang te brengen en hoe dat te bereiken is.

 • Bron: PIANOo | Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 12-06-2018 | Gewijzigd op: 09-09-2020

  PIANOo organiseerde op 12 september 2018 het e-facturatie evenement Marktontmoeting en Pannenbier! De bijeenkomst mag met recht bruisend worden genoemd. In totaal maakten niet minder dan circa 150 deelnemers het evenement mee. In het eerste deel van de middag was er een Marktontmoeting. Het tweede deel volgde vanaf 15.00 uur met de viering van het zogenaamde Pannenbier. Daarbij werd onder andere stilgestaan bij de groei van het aantal organisaties dat e-facturen kan ontvangen en het feit dat het e-facturatie gebouw staat!

 • Bron: Programmabureau e-factureren | Type: Document | Gepubliceerd op: 18-09-2017 | Gewijzigd op: 16-05-2019

  De voorschriften die gelden voor uw leverancier, dienen begrijpelijk en eenduidig te zijn en mogen niet strijdig zijn met de wet en de Europese Norm. De verzendspecificatie is zo praktisch van aard en gericht op de toepassing.

 • Bron: Rijksoverheid   | Type: Nieuwsartikel | Gepubliceerd op: 06-07-2020 | Gewijzigd op: 06-07-2020

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie per 1 oktober 2020 op zich. E-factureren is het elektronisch uitwisselen van factuurgegevens tussen leverancier en koper. Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vergt.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 09-04-2018 | Gewijzigd op: 05-08-2020

  Contractmanagement is het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. Het managen van een contract wordt gedaan aan de hand van het meten van de prestaties (gemaakte afspraken) en het bijsturen van deze prestaties. Het meten van prestaties kan zowel op basis van objectieve aspecten aan de hand van outputgerichte kritische prestatie indicatoren (KPI’s) als op basis van meer subjectieve aspecten als de mate van samenwerking.