Zoeken

Verfijn zoekopdracht
 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 18-09-2020 | Gewijzigd op: 13-10-2020

  Experimenteren met innovatieve startups. Daartoe spoort minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn ambtenaren aan. Zo wil hij zijn ministerie moderniseren in een wereld die snel verandert. BZK rondde haar het eerste Startup In Residence (SiR)-programma af en startte inmiddels een tweede editie samen met andere overheden. ‘We willen alle stakeholders betrekken.’ (september 2020)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 02-04-2019 | Gewijzigd op: 03-07-2019

  Innovatieve oplossingen binnen het ministerie stimuleren en daarmee adequaat inspelen op maatschappelijke verandering. Dat is in een notendop het doel van het Innovatieteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). "Er komt steeds meer aandacht voor het thema innovatie; bij steeds meer afdelingen van het ministerie begint innovatie te leven." (april 2019)

 • Bron: PIANOo | Type: Document | Gepubliceerd op: 18-01-2019 | Gewijzigd op: 18-01-2019

  PIANOo en Rijkswaterstaat hebben praktijkvoorbeelden van innovatiepartnerschap gebundeld in de publicatie Innovatiepartnerschap in praktijk. In deze publicatie vertellen Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen over hun ervaringen met het innovatiepartnerschap. Lessen en tips worden gedeeld, en elke procedure is bijzonder in zijn soort. (januari 2019)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 14-01-2019 | Gewijzigd op: 14-01-2019

  Veel gemeentes zitten ermee in hun maag: ingezameld plastic dat moeilijk te recyclen is. De gemeente Almere werkte met het bedrijfsleven aan een innovatieve oplossing. Hiervoor zette zij een speciale aanbestedingsprocedure in: het innovatiepartnerschap. Johan Luijks, Regisseur Stedelijke Grondstoffen, vertelt hoe deze procedure leidde tot de juiste oplossing. "Onze Plasticfabriek gaat binnenkort van start." (januari 2019)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 18-12-2018 | Gewijzigd op: 22-03-2019

  Het Nederlandse wegverkeer wordt drukker en drukker. Voor de optimale doorstroming en veiligheid van dit verkeer gebruikt Rijkswaterstaat geavanceerde ICT-systemen. Enkele jaren geleden startte ze 2 aanbestedingsprogramma’s om een nieuw, toekomstbestendig systeem te vinden. ‘Voor alle betrokken partijen leverde dit winst op.’ (december 2018)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 19-11-2018 | Gewijzigd op: 19-11-2018

  Satellietgegevens slim inzetten om natuurbranden te beheersen, bestrijden en voorkomen. Hiervoor werken het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland nauw samen. Via de procedure Innovatiepartnerschap betrekken zij ook commerciële partijen bij deze samenwerking. ‘Wij sporen hen aan om innovatieve toepassingen van satellietdata te ontwikkelen. Om te pionieren.’ (november 2018)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-06-2018 | Gewijzigd op: 05-06-2018

  In 2030 -maar liever nog in 2025- moeten alle bussen in Amsterdam emissievrij zijn. Omdat alle bussen van GVB nu nog op diesel rijden, betekent dit dat er een innovatieslag nodig is. Na aanvankelijke interesse in het innovatiepartnerschap, koos het vervoerbedrijf uiteindelijk voor de mededingingsprocedure met onderhandeling als aanbestedingsprocedure. Hoe kwam het GVB tot dat besluit? Maarten Louwerse licht het toe. (mei 2018)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 04-06-2018 | Gewijzigd op: 01-02-2019

  In onderwijsland wordt - met de gangbare procedures en binnen beschikbare budgetten - vrijwel nooit een schoolgebouw gerealiseerd dat aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. De gemeente Hof van Twente wil daar met zijn Groene Droom verandering in brengen. De ambitie is het realiseren van het meest duurzame project binnen Europa: de bouw, onderhoud en exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra. Met een innovatiepartnerschap doet de gemeente een beroep op de innovatiekracht van de markt. Clemens Volker, projectleider bij de gemeente Hof van Twente vertelt hoe het innovatiegerichte inkooptraject is doorlopen. (maart 2018)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 08-03-2018 | Gewijzigd op: 28-05-2018

  Marktpartijen uitdagen om samen met het waterschap een innovatieve onderzoeksaanpak te ontwikkelen. Dat was het doel van Waterschap Rivierenland met de variant op innovatiepartnerschap voor het monitoren van vismigratieroutes. Ria van Os, Senior Inkoopadviseur bij waterschap Rivierenland begeleidde de aanbesteding en vertelt hoe deze procedure in zijn werk ging. (februari 2018)