Implementatiemonitor e-factureren

Toon pagina in menu

Het Programmabureau e-factureren inventariseerde tot eind juni 2019 continu de ontwikkelingen bij decentrale overheden. De gegevens die het programmabureau verzamelde, werden door het GIS Competence Center van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) visueel gemaakt en weergegeven via de zogenaamde implementatiemonitor. Dit is een interactieve kaart van Nederland die inzicht geeft in hoe ver gemeenten, provincies en waterschappen vorderden met de implementatie van e-factureren binnen hun organisatie. Tevens is een lijst opgesteld van overheden die via netwerk van het Simplerinvoicing bereikbaar zijn.

Hoe werkt de kaart?

De kaart heeft 3 verschillende lagen. Via het aanklikken van het icoon 'Lijst met lagen' (rechtsboven in het 'menu') selecteert u de laag gemeenten, provincies of waterschappen. Bij aanklikken van het icoon 'Legenda' ziet u in één oogopslag wat de betekenis is van de kleuren. Voor meer informatie over een gemeente, provincie of waterschap, klikt u op uw muis in het betreffende gebied op de kaart. Een pop-up scherm verschijnt met een aantal aanvullende gegevens.

Informatiebron

Informatie over de status van e-factureren komt onder andere voort uit aangeleverde gegevens van de gemeenten, waterschappen en provincies zelf.

Doorgeven implementatiestatus gemeenten

Per 1 juli 2019 heeft het PIANOo programmabureau zijn activiteiten beëindigd. De implementatiemonitor wordt sindsdien niet meer bijgewerkt. Wanneer de implementatie van e-factureren binnen uw gemeente afgerond is, dan verzoeken we u om dit door te geven aan de VNG, via @email.

Uw status wordt verwerkt in het dashbaord Waar staat je gemeente. Het dashboard wordt maandelijks geüpdatet.

Dashbaord Waarstaatjegemeente  op waarstaatjegemeente.nl

Monitor

Inzicht in de ontwikkelingen

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van e-factureren bij gemeenten, waterschappen en provincies in de tijd, is een overzicht in diagramvorm beschikbaar.

Implementatie e-factureren – ontwikkelingen in de tijd

Register: wie ontvangen e-facturen via Simplerinvoicing?

Het merendeel van de gemeenten, waterschappen en provincies kozen voor ontvangst via het beveiligde netwerk van Simplerinvoicing (SI). Ze zijn daardoor eenvoudig te bereiken voor toeleveranciers. In de implementatiemonitor is echter niet in één oogopslag te zien welke overheden al via het Simplerinvoicing netwerk e-facturen kunnen ontvangen, of welke dat via de e-mail doen. Daarom is een lijst opgesteld van overheden die via netwerk van het Simplerinvoicing bereikbaar zijn. In deze lijst is bovendien het (voorkeurs) registratienummer (PEPPOL identifier) op Simplerinvoicing toegevoegd. Zo is het voor toeleveranciers eenvoudig te zien welke overheden via SI e-facturen kunnen ontvangen en welk registratienummer gehanteerd moet worden.

Overheden die e-facturen ontvangen via Simplerinvoicing