Implementatiemonitor e-factureren

Toon pagina in menu

Per 1 juli 2019 heeft het PIANOo programmabureau zijn activiteiten beëindigd. De implementatiemonitor wordt sindsdien niet meer bijgewerkt. Wanneer de implementatie van e-factureren binnen uw gemeente afgerond is, dan kunt u dit doorgeven aan de VNG.

Het email adres is @email. Uw status wordt verwerkt in het dashbaord Waar staat je gemeente. Het dashboard wordt maandelijks geüpdatet.

Dashbaord Waarstaatjegemeente  op waarstaatjegemeente.nl