Aanmoedigen

Toon pagina in menu

Als u aanbiedingen wilt krijgen die de minimumeisen overtreffen, gebruik dan instrumenten om de markt aan te moedigen. Dat kan door gebruik te maken van specifieke kwalitatieve gunningcriteria en van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)-systematiek bij de beoordeling van de inschrijvers.

Bij een gunning op EMVI formuleert u naast prijs ook kwalitatieve criteria waarin de maatschappelijke waarde van de ingediende voorstellen worden meegenomen en op waarde geschat. Goede gunningcriteria zijn voldoende ambitieus en dagen de markt uit, maar zijn tegelijk ook realistisch genoeg, zodat de vooroplopende marktpartijen aan de criteria kunnen voldoen. Daarnaast kunt u marktpartijen aanmoedigen door contractafspraken te maken of door prestatieprikkels in het contract op te nemen. Vraag inschrijvers om hun plannen voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) SMART op te stellen, zodat ze makkelijk te vergelijken en controleren zijn.

Voorbeelden

Voorbeelden van aanmoedigen zijn:

  • Een gunningcriterium opnemen dat meer punten toekent aan een relatief hoger percentage gerecyclede grondstoffen;
  • De score op de CO2-prestatieladder meenemen;
  • Om een plan van aanpak vragen voor het duurzaam onderhoud van huurwoningen en punten toe kennen aan de inhoud van dat plan van aanpak;
  • In de schoonmaakbranche niet werken met vaste afvink-lijstjes maar ruimte laten voor de schoonmakers om zelf te bepalen wat nodig is om een schone ruimte op te leveren;
  • Niet alleen de prijs meewegen, maar ook een weging toekennen aan sociale afspraken, zoals een redelijke werkdruk.

Heeft u een probleem waarvan u de oplossing nog niet kent of wilt u de markt stimuleren met duurzame innovaties te komen, dan kunt u de markt meer ruimte geven door functioneel uit te vragen.

Meer informatie: Prestatieprikkels 
Meer informatie: Uitnodigen