Voorschrijven

Toon pagina in menu

Als u kiest voor de optie 'voorschrijven' stelt u heel precies vast welke zaken u minimaal wilt behalen of welke zaken u juist niet wilt. U stelt minimumeisen en sluit vervolgens de niet-duurzame producten en diensten uit van inschrijving.

Voorbeelden

Voorbeelden van voorschrijven zijn:

Door het stellen van minimumeisen prikkelt u de markt niet om extra duurzame producten te bieden: dit levert hen namelijk geen extra voordeel op. Wilt u de markt prikkelen om verder te gaan? Maak dan gebruik van gunningscriteria.

Meer informatie: Aanmoedigen