Zoeken

Verfijn zoekopdracht
 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 08-05-2012

 • Bron: bvor   | Type: Document | Gepubliceerd op: 14-04-2017 | Gewijzigd op: 14-04-2017

  Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). (april 2017)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-12-2014 | Gewijzigd op: 25-04-2019

  Engineering & Construct (E&C) contracten worden doorgaans gebruikt voor aanlegprojecten en variabel onderhoudsprojecten die geen of slechts een kleine ontwerpcomponent kennen. De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering. Deze contractvorm lijkt veel op een Design & Construct, maar het ontwerp beperkt zich tot de engineering. 

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-12-2014 | Gewijzigd op: 01-05-2018

  Van alle geïntegreerde bouworganisatievormen wordt Design & Construct (D&C) het meest toegepast. Bij Design & Construct is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 09-12-2014 | Gewijzigd op: 21-03-2019

  Onder ter beschikkingstelling van arbeid wordt traditioneel elke contractvorm bedoeld waarbij sprake is van een onderscheid tussen formeel werkgeverschap en feitelijk werkgeverschap. Je kunt hier onder andere denken aan uitzendconstructies, detachering en payrolling. In dit marktdossier wordt met name ingegaan op de uitzendconstructie. (december 2014)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 01-02-2019

  Aandachtspunten bij het aanbesteden van flexibele arbeidskrachten: afschaffing verlichtregime, Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties, zorgplicht, social return, Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV), dynamiek prijzen, inlenersaansprakelijkheid en vrijwaring.

 • Bron: OECD   | Type: Document | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 31-01-2018

  Rapport met aanbevelingen op het gebied van integriteit voor het gehele inkoopproces van behoefte bepaling tot contract management. Tien basisprincipes worden uitvoerig beschreven. (2009)

 • Bron: OECD   | Type: Document | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 10-12-2014

  De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft een checklist opgesteld waarmee integriteit van behoeftestelling tot contractmanagement verbeterd kan worden. Het bevat aanbevelingen voor beleidsmakers en voor de implementatie van deze beleidsaanbevelingen. (2008)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 07-01-2015 | Gewijzigd op: 16-01-2018

  Bij een abnormaal lage inschrijving of te wel de vloek van het winnende aanbod heeft de winnende inschrijver zijn inschrijfprijs te laag geraamd voor de noodzakelijke werkzaamheden. Er zijn drie methodieken om betrouwbaar een abnormaal lage inschrijving vast te stellen. 

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 09-01-2015 | Gewijzigd op: 14-03-2018

  De volgende CPV (Common Procurement Vocabulary) codes zijn op deze productgroep van toepassing. Op TenderNed vindt u een overzicht van de recente aanbestedingen op dit vlak.