Zoeken

Verfijn zoekopdracht
 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 08-05-2012

 • Bron: bvor   | Type: Document | Gepubliceerd op: 14-04-2017 | Gewijzigd op: 14-04-2017

  Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). (april 2017)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-12-2014 | Gewijzigd op: 25-04-2019

  Engineering & Construct (E&C) contracten worden doorgaans gebruikt voor aanlegprojecten en variabel onderhoudsprojecten die geen of slechts een kleine ontwerpcomponent kennen. De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering. Deze contractvorm lijkt veel op een Design & Construct, maar het ontwerp beperkt zich tot de engineering. 

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-12-2014 | Gewijzigd op: 01-05-2018

  Van alle geïntegreerde bouworganisatievormen wordt Design & Construct (D&C) het meest toegepast. Bij Design & Construct is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 01-02-2019

  Aandachtspunten bij het aanbesteden van flexibele arbeidskrachten: afschaffing verlichtregime, Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties, zorgplicht, social return, Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV), dynamiek prijzen, inlenersaansprakelijkheid en vrijwaring.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 07-01-2015 | Gewijzigd op: 16-01-2018

  Bij een abnormaal lage inschrijving of te wel de vloek van het winnende aanbod heeft de winnende inschrijver zijn inschrijfprijs te laag geraamd voor de noodzakelijke werkzaamheden. Er zijn drie methodieken om betrouwbaar een abnormaal lage inschrijving vast te stellen. 

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 21-01-2015 | Gewijzigd op: 13-06-2019

  Uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad en ook lagere rechters verduidelijken de aanbestedingsregels. PIANOo heeft de belangrijkste richtinggevende jurisprudentie voor u verzameld in het Jurisprudentieoverzicht. Daarnaast vat het Instituut voor Bouwrecht (IBR) wekelijks uitspraken van het Hof van Justitie EU en Nederlandse rechters voor u samen.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 26-01-2015 | Gewijzigd op: 16-03-2018

  In de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector worden veel opdrachten verstrekt aan ingenieursbureaus. Zij voeren werkzaamheden uit in de precontractuele en in de realisatiefase van GWW-projecten. Ingenieursbureaus werken zowel aan opdrachtgevende als opdrachtnemende zijde. Hierdoor dient er voldoende aandacht te zijn voor de scheiding van belangen. Bij contractering van ingenieursbureaus dienen afwegingen te worden gemaakt. De voornaamste zijn: los aanbesteden of een raamovereenkomst afsluiten en uitbesteden of inhuren. 

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 26-01-2015 | Gewijzigd op: 29-03-2018

  In de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk algemene voorwaarden opgesteld, de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC 2005). Deze voorwaarden zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden. Zowel de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 zijn niet automatisch van toepassing, zij moeten expliciet van toepassing worden verklaard in de overeenkomst. 

 • Bron: De Groene Zaak   | Type: Document | Gepubliceerd op: 30-01-2015 | Gewijzigd op: 12-06-2018

  Deze evaluatie duurzaam inkopen brengt voor tien provincies en tien van de grootste gemeenten de stand van zaken in kaart met betrekking tot duurzaam inkopen en aanbe­steden (einde 2014). Het betreft een quickscan die een indruk geeft van de prestaties van lagere overheden op een selectie van aspecten van duurzaam inkopen. Zo zijn zij onder meer bevraagd op het beleid, de inkoop voor de eigen organisatie, toepassing van de CO2-Prestatieladder, deelname aan relevante Green Deals en is hen gevraagd voorbeelden te geven van zowel niet-duurzaam inkopen als best practices. Tevens vindt u hier de aanbiedingbrief aan de Tweede Kamer. (januari 2015)