Zoeken

Verfijn zoekopdracht
 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 25-11-2014 | Gewijzigd op: 14-05-2018

  De samenleving verandert en daarmee veranderen ook de ideeën over wat integriteit is en de eisen die aan de integriteit van het openbaar bestuur worden gesteld. Andersson Elffers Felix heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onderzoek gedaan naar de meest urgente integriteitsrisico's in het openbaar bestuur, zoals die naar voren komen uit ontwikkelingen en trends van de afgelopen jaren. (26 september 2014)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 08-05-2012

 • Bron: bvor   | Type: Document | Gepubliceerd op: 14-04-2017 | Gewijzigd op: 14-04-2017

  Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). (april 2017)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-12-2014 | Gewijzigd op: 25-04-2019

  Engineering & Construct (E&C) contracten worden doorgaans gebruikt voor aanlegprojecten en variabel onderhoudsprojecten die geen of slechts een kleine ontwerpcomponent kennen. De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering. Deze contractvorm lijkt veel op een Design & Construct, maar het ontwerp beperkt zich tot de engineering. 

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-12-2014 | Gewijzigd op: 01-05-2018

  Van alle geïntegreerde bouworganisatievormen wordt Design & Construct (D&C) het meest toegepast. Bij Design & Construct is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 09-12-2014 | Gewijzigd op: 21-03-2019

  Onder ter beschikkingstelling van arbeid wordt traditioneel elke contractvorm bedoeld waarbij sprake is van een onderscheid tussen formeel werkgeverschap en feitelijk werkgeverschap. Je kunt hier onder andere denken aan uitzendconstructies, detachering en payrolling. In dit marktdossier wordt met name ingegaan op de uitzendconstructie. (december 2014)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 01-02-2019

  Aandachtspunten bij het aanbesteden van flexibele arbeidskrachten: afschaffing verlichtregime, Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties, zorgplicht, social return, Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV), dynamiek prijzen, inlenersaansprakelijkheid en vrijwaring.

 • Bron: OECD Publishing   | Type: Document | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 10-12-2014

  Rapport over de vorderingen op het gebied van de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren door bedrijven. Opvallend is het grote aandeel van corruptie op het gebied van overheidsinkoop. (2 december 2014)

 • Bron: OECD   | Type: Document | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 31-01-2018

  Rapport met aanbevelingen op het gebied van integriteit voor het gehele inkoopproces van behoefte bepaling tot contract management. Tien basisprincipes worden uitvoerig beschreven. (2009)

 • Bron: OECD   | Type: Document | Gepubliceerd op: 10-12-2014 | Gewijzigd op: 10-12-2014

  In oktober 2008 is de Recommendation on Enhancing integrity in public procurement door de Council van de OESO aangenomen. In dit rapport staan de resultaten van een analyse van de implementatie van deze aanbeveling. In veel landen wordt inkoop toch nog te veel als een administratieve handeling gezien. (2012)