Over PIANOo

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

GWW uitgelicht

  • Dinsdag 17 januari 2017 heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en...
  • De grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector of infrasector) omvat een groot aantal disciplines zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen,...

Belangrijke onderwerpen