Over PIANOo

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Uitgelicht

  • Gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten moeten vóór eind 2018 de benodigde voorzieningen treffen om e-...
  • Een e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun...