Gids Proportionaliteit 2012

Toon pagina in menu

Deze Gids Proportionaliteit is per 1 april 2013 in werking getreden. Vanaf 1 juli 2016 geldt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en daarmee een gewijzigde Gids Proportionaliteit.

Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. Met het Aanbestedingsbesluit is de Gids Proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

Op 15 februari 2013 is de definitieve versie de Gids Proportionaliteit gepubliceerd in de Staatscourant. 
Op 21 maart 2013 is de Mededeling bestemd voor speciale-sectorbedrijven als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 inzake de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel gepubliceerd in de Staatscourant.
Per 1 september 2015 is een (nieuwe) circulaire voor de Rijksoverheid van toepassing. Voor rijksoverheden is er een extra motiveringsverplichting ontstaan bij opdrachten met een waarde tussen de 33.000 en 50.000 euro. 
Op woensdag 4 mei 2016 is door de minister van Economische Zaken de herziene versie van de Gids Proportionaliteit aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangeboden.

Onderstaande Gids Proportionaliteit is niet meer van kracht per 1 juli 2016.
De gewijzigde Gids proportionaliteit vindt u in het dossier Gewijzigde Aanbestedingswet 2012
Dossier: Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Document