Analyse aanbestedingen

Toon pagina in menu

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt wekelijks aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Bijstelling weekcijfers en trends aantal nieuwe aanbestedingen
Op 25 juni 2020 heeft PIANOo de weekcijfers voor het aantal nieuwe aanbestedingen op deze pagina bijgesteld. In deze weektotalen waren ook aanbestedingen opgenomen, waarvan alleen de gunning op TenderNed gepubliceerd worden. PIANOo heeft deze cijfers daarom bijgesteld. De aantallen voor rectificaties en gunningen zijn ongewijzigd. Meer informatie

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • Het totaal aantal nieuwe aanbestedingen schommelt al weken rond het gemiddelde. (105 per week in 2019). Het hoogste weektotaal in 2020, 134 nieuwe aanbestedingen in een week, was in week 6, dus ruim voor de coronamaatregelen in Nederland.
 • Week 9, kort voor de verscherpte coronamaatregelen, telde het laatste aantal nieuwe aanbestedingen: 78 in een week. Ook in week 18, 19 en 21 – waarin meivakanties en Hemelvaart vielen - zakte het aantal nieuwe aanbestedingen flink onder het weekgemiddelde. Ook in 2019 telden die weken een relatief laag aantal nieuwe aanbestedingen.
 • Sinds week 15 ligt het aantal rectificaties rond het gemiddelde (33 per week in 2019).
 • Na de verscherpte coronamaatregelen steeg het aantal rectificaties op aanbestedingen aanzienlijk. Opdrachtgevers lijken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (15 per week in 2019). Alleen in week 12 was een lichte stijging te zien.

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken fluctueert sterk, maar ligt al weken (net) boven het gemiddelde van 2019 (10 per week). Alleen in week 13, 17 en 18 zakte het aantal onder het gemiddelde.  
 • In week 19 was er een opvallende piek met 15 nieuwe aanbestedingen.
 • Ook het aantal rectificaties en afgebroken aanbestedingen vertoont een vrij normaal beeld (gemiddelde 2019 respectievelijk 3 en 2 per week). In week 18 werden er meer aanbestedingen voor werken aangepast en afgebroken. In week 11 en 12, na het verscherpen van coronamaatregelen, was dit ook het geval.

Leveringen

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen ligt met een enkele uitzondering steeds boven het weekgemiddelde van 2019 (32 per week). Een beeld dat ook voor de verscherpte coronamaatregelen in Nederland al zichtbaar was. In week 6 en week 16 zien we een opvallend piek in het aantal nieuwe aanbestedingen.
 • Sinds week 12 was een stijging zichtbaar in het aantal rectificaties voor leveringen, vanaf week 15 zakt dit aantal terug naar een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor aanbestedingen van leveringen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 4 per week).

Diensten

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor diensten ligt al het gehele jaar op of onder het weekgemiddelde van 2019 (65 per week), afgezien van enkele piekweken. Opvallend is dat het aantal nieuwe diensten opdrachten per week sterk varieert en regelmatig ruim onder het gemiddelde zakt, zoals in de vakantieweken 9 (41), week 19 (44) en week 21 (43).
 • Het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten steeg in week 12, maar is in de weken daarna gezakt naar een gemiddeld niveau (2019: 20 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).

25 juni 2020
Bijstelling weekcijfers en trends aantal nieuwe aanbestedingen

Vanaf week 13 heeft PIANOo wekelijks actuele cijfers gepubliceerd om een beeld te krijgen van het effect van de coronamaatregelen op nieuwe en lopende aanbestedingen. Op 25 juni heeft PIANOo de weekcijfers voor het aantal nieuwe aanbestedingen op deze pagina bijgesteld. In deze weektotalen waren ook aanbestedingen opgenomen, waarvan alleen de gunning op TenderNed gepubliceerd worden. Hoewel dit gebruikelijk is voor het vaststellen van het totaal aantal aanbestedingen op jaarbasis, geeft deze rekenmethode een vertekend beeld van het aantal nieuwe opdrachten in een week. PIANOo heeft deze cijfers daarom bijgesteld. De aantallen voor rectificaties en gunningen zijn ongewijzigd.

Wat betekent dit voor de analyse?

De cijfers en gemiddelden zijn naar beneden bijgesteld, maar de trends blijven grotendeels gelijk. Eerder zagen we dat het aantal nieuwe aanbestedingen per week sinds de coronamaatregelen rond het gemiddelde schommelde en sinds week 17 onder het gemiddelde zakte. Met de bijgestelde cijfers schommelt het aantal nieuwe aanbestedingen sinds net voor de verscherpte coronamaatregelen rond het gemiddelde (105 per week in 2019), maar de schommeldingen zijn wat grilliger en de dalingen wat minder groot.

Alleen voor het aantal nieuwe aanbestedingen voor leveringen levert de bijstelling een ander beeld op. Het aantal nieuwe aanbestedingen ligt met een enkele uitzondering steeds boven het weekgemiddelde, in tegenstelling tot eerdere analyse waarin de aanbestedingen steeds onder het gemiddelde van 2019 lagen.

Oudere tekstversies van deze pagina kunt u bekijken in het Archief  van onze site