Analyse aanbestedingen

Toon pagina in menu

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt maandelijks het aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • Na de ‘vakantiedip’ in augustus, zien we in september een toename in het aantal nieuwe Europese aanbestedingen. In week 36 t/m 40 bleef het aantal aanbestedingen boven het weekgemiddelde van 2019 (105). In week 38 werden 139 nieuwe aanbestedingen gestart, het hoogste weektotaal van 2020 tot dan toe. 
 • Week 33 - in de zomervakantie - telde het laagste aantal nieuwe aanbestedingen: 52 in een week. Ook in week 18, 19 en 21 – waarin meivakanties en Hemelvaart vielen - zakte het aantal nieuwe aanbestedingen flink onder het weekgemiddelde. Ook in 2019 telden die weken een relatief laag aantal nieuwe aanbestedingen. In week 9, kort voor de verscherpte coronamaatregelen, daalde het aantal nieuwe aanbestedingen ook fors onder het gemiddelde van 2019: 78 in een week.
 • In september steeg het aantal rectificaties boven het gemiddelde (33 per week in 2019). Sinds week 15 ligt het aantal rectificaties rond het gemiddelde, afgezien van een opvallende piek in week 31. Die werd veroorzaakt door een inkopende partij die een groot aantal Dynamisch Aankoop Systeem opdrachten rectificeerde. 
 • Na de verscherpte coronamaatregelen steeg het aantal rectificaties op aanbestedingen aanzienlijk. Opdrachtgevers leken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen ligt al weken rond het gemiddeld niveau (15 per week in 2019). Alleen in week 12 was een lichte stijging te zien.

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken fluctueert steeds sterk. In september lag het aantal nieuw gepubliceerde aanbestedingen steeds op of onder het gemiddelde van 2019 (8), met uitzondering van week 40 (12 nieuwe aanbestedingen). 
 • In week 29 lag het aantal nieuwe aanbestedingen het hoogst van 2020, met 18 nieuwe aanbestedingen. 
 • Het aantal rectificaties en afgebroken aanbestedingen vertoont een vrij normaal beeld (gemiddelde 2019 respectievelijk 3 en 2 per week). In week 18 werden er meer aanbestedingen voor werken aangepast en afgebroken. In week 11 en 12, na het verscherpen van coronamaatregelen, was dit ook het geval.

Leveringen

 • Na een 'vakantiedip' in augustus, lag het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen in september (week 37 t/m 40) boven het weekgemiddelde van 2019 (32 per week). Voor augustus lag het aantal nieuwe aanbestedingen ook steeds boven het gemiddelde van 2019.
 • In week 28, week 16 en week 6 zagen we een opvallend piek in het aantal nieuwe leveringenaanbestedingen. 
 • In week 38 is het aantal rectificaties met 15 in een week hoger dan het gemiddelde van 2019 (10 per week). Tussen week 12 en week 15 - na de verscherpte coronamaatregelen - was een sterke stijging zichtbaar in het aantal rectificaties voor leveringen. In week 31 zorgt een inkopende partij voor een piek in de rectificaties, met het rectificeren van een groot aantal Dynamisch Aankoop Systeem opdrachten. 
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor aanbestedingen van leveringen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 4 per week).

Diensten

 • Na een 'vakantiedip' steeg het aantal nieuwe dienstenaanbestedingen eind augustus naar 101 in een week (week 36), het hoogste weektotaal van dit jaar. In september zakte het aantal nieuwe aanbestedingen wat terug, maar bleef boven het weekgemiddelde van 2019 (65 per week). 
 • In september lag het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten van week 37 t/m 39 boven het gemiddelde (2019: 20 per week). Tussen week 12 en week 15 - na de verscherpte coronamaatregelen was een forse stijging te zien in het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten, daarna bleef het aantal vrijwel steeds op een gemiddeld niveau (2019: 20 per week). In week 31 zorgde een inkopende partij voor een piek in de rectificaties, met het rectificeren van een groot aantal Dynamisch Aankoop Systeem-opdrachten.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).

25 juni 2020
Bijstelling weekcijfers en trends aantal nieuwe aanbestedingen

Vanaf week 13 heeft PIANOo wekelijks actuele cijfers gepubliceerd om een beeld te krijgen van het effect van de coronamaatregelen op nieuwe en lopende aanbestedingen. Op 25 juni heeft PIANOo de weekcijfers voor het aantal nieuwe aanbestedingen op deze pagina bijgesteld. In deze weektotalen waren ook aanbestedingen opgenomen, waarvan alleen de gunning op TenderNed gepubliceerd worden. Hoewel dit gebruikelijk is voor het vaststellen van het totaal aantal aanbestedingen op jaarbasis, geeft deze rekenmethode een vertekend beeld van het aantal nieuwe opdrachten in een week. PIANOo heeft deze cijfers daarom bijgesteld. De aantallen voor rectificaties en gunningen zijn ongewijzigd.

Wat betekent dit voor de analyse?

De cijfers en gemiddelden zijn naar beneden bijgesteld, maar de trends blijven grotendeels gelijk. Eerder zagen we dat het aantal nieuwe aanbestedingen per week sinds de coronamaatregelen rond het gemiddelde schommelde en sinds week 17 onder het gemiddelde zakte. Met de bijgestelde cijfers schommelt het aantal nieuwe aanbestedingen sinds net voor de verscherpte coronamaatregelen rond het gemiddelde (105 per week in 2019), maar de schommeldingen zijn wat grilliger en de dalingen wat minder groot.

Alleen voor het aantal nieuwe aanbestedingen voor leveringen levert de bijstelling een ander beeld op. Het aantal nieuwe aanbestedingen ligt met een enkele uitzondering steeds boven het weekgemiddelde, in tegenstelling tot eerdere analyse waarin de aanbestedingen steeds onder het gemiddelde van 2019 lagen.

Oudere tekstversies van deze pagina kunt u bekijken in het Archief  van onze site