Analyse aanbestedingen

Toon pagina in menu

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt wekelijks aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • Het totaal aantal nieuwe aanbestedingen ligt sinds week 17 onder het weekgemiddelde van 2019 (159 per week in 2019). Het aantal in week 16 was het hoogste weektotaal in 2020.
 • Sinds week 15 ligt het aantal rectificaties rond het jaargemiddelde.
 • Het aantal rectificaties op aanbestedingen lag sinds de verscherpte Coronamaatregelen hoger dan gemiddeld (33 per week in 2019). Opdrachtgevers lijken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (15 per week in 2019). Alleen in week 12 was een lichte stijging te zien.

Zie hieronder het specifieke beeld voor aanbestedingen van werken, diensten en leveringen.

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken fluctueert sterk, maar ligt al enkele weken (net) boven het gemiddelde van 2019 (10 per week), alleen in week 13 week was een daling te zien. 
 • In week 16 was het aantal nieuwe bouw- en infra-aanbestedingen opvallend hoog (35). Ook in week 19 was er een opvallende piek met 25 nieuwe aanbestedingen.
 • Ook het aantal rectificaties en afgebroken aanbestedingen vertoont een vrij normaal beeld (gemiddelde 2019 respectievelijk 3 en 2 per week). In week 18 werden er meer aanbestedingen voor werken aangepast en afgebroken. In week 11 en 12, na het verscherpen van coronamaatregelen, was dit ook het geval.

Leveringen

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen is de afgelopen weken vrij consistent en ligt met een enkele uitzondering steeds (net) onder het weekgemiddelde van 2019 (54 per week). Een beeld dat ook voor de verscherpte coronamaatregelen in Nederland al zichtbaar was.
 • Sinds week 12 was een stijging zichtbaar in het aantal rectificaties voor leveringen, vanaf week 15 zakt dit aantal terug naar een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor aanbestedingen van leveringen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 4 per week).

Diensten

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor diensten ligt sinds week 18 ruim onder het weekgemiddelde van 2019. (95 per week). In week 21 bereikte dit aantal (60 nieuwe aanbestedingen) zelfs het laagst punt van 2020, afgezien van week 1 (kerstvakantie). 
 • Het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten steeg in week 12, maar is in de weken daarna gezakt naar een gemiddeld niveau (2019: 20 per week).
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).