Handreiking Extern inhuren

Bron: PIANOo

De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector - kortweg externe inhuur - vraagt om een zorgvuldige benadering. In deze handreiking leest u over de manier waarop u als inkoopadviseur kunt bijdragen aan goede keuzes op dit terrein. Daarvoor gaat de handreiking uit van het proces waarlangs externe inhuur idealiter verloopt. In het tweede deel van de handreiking leest u over hoe u de tarieven voor externe inhuur kunt bepalen. (november 2011)

Deze handreiking is opgesteld door de PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector in samenwerking met vakgenoten bij overheid en bedrijfsleven.

Handreiking