Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen

Toon pagina in menu

Staat u aan het begin van een nieuwbouwopgave voor woningen? Wilt u ontdekken wat circulair voor uw opgave kan betekenen? Meldt u aan voor de Buyer Group circulaire nieuwbouw woningen en profiteer van deskundige begeleiding om uw ambities te verwerkelijken.

Veel opdrachtgevers worstelen met de realisatie van toekomstbestendige woningen en circulariteit. De ontwikkeling van dergelijke woningen vraagt om een andere aanpak dan we gewend zijn. In deze buyer group profiteert u van kennisdeling en de ontwikkeling van een gezamenlijke marktvisie en -strategie, waarmee u ambitieuze circulaire nieuwbouwwoningen neerzet.

Voor wie?

De buyer group is bedoeld voor (publieke) opdrachtgevers die voor de opgave staan nieuwbouwwoningen te realiseren. Deelnemers investeren door tijd vrij te maken en kennis te delen met elkaar, zodat we samen sterker worden. Deelnemen kan op drie manieren:

  • Wilt u op relatief korte termijn een aanbesteding gaan opstarten? En gedurende deze 2 jaar vanuit een afgestemd plan van aanpak samen werken om uw ambities en concrete opgave te realiseren? Geef u op als deelnemer in de kerngroep.
  • Heeft u nog geen concrete aanbesteding op de rol? Wilt u wel graag kennis delen, ontwikkelen en in toekomstige aanbestedingen gebruik maken van de inzichten en/of werkwijzen die worden ontwikkeld? Geef u op voor de eerste schil.
  • Wilt u zich laten informeren over de werkwijze van de groep? Geef u op voor de laatste schil.

Doel

Thomas Wellink: ‘Ons doel is om circulaire betaalbare woningen met de deelnemers te realiseren. De onderlinge verbinding kan leiden tot massa en daarmee een interessant perspectief bieden voor de markt. Daarbij zullen we bestaande kennis ontsluiten en kennis die nog ontbreekt gezamenlijk ontwikkelen. Door de gezamenlijke inkoopkracht te bundelen geven we een duidelijk signaal en impuls aan de markt en collega organisaties. Hierdoor bieden we ook de markt een aantrekkelijk perspectief.’

Professionele begeleiding

Thomas Wellink (RVO) en Joep van de Weijer (RVO) bieden deelnemers professionele begeleiding. Joep: ‘Met alleen praten komen we er niet, we moeten juist doen! We dagen de markt uit om met passende en inspirerende oplossingen te komen. Daarbij verkennen we of het haalbaar is om collectieve aanbestedingen op te zetten, om zodoende een aantrekkelijk perspectief te kunnen bieden aan de markt.’

Aanpak

  1. Verkenning: We vormen een coalitie van (publieke) opdrachtgevers.
  2. Formele start: De kern en eerste schil ondertekenen de intentieverklaring.
  3. Ontwikkeling: Eerst verkennen we de haalbaarheid en de gevolgen van de marktvisie en -strategie. Daarna werken we het concept van de marktvisie en -strategie uit en maken deze toepasbaar voor de specifieke aanbestedingspraktijken. Tot slot benaderen en betrekken we marktpartijen en andere publieke opdrachtgevers.
  4. Implementatie: Opdrachtgevers implementeren de marktvisie en -strategie in de praktijk. We beschrijven geleerde lessen, monitoren de voortgang en delen kennis. We stellen de gerealiseerde impact op circulaire economie en CO2-reductie vast.

Aanmelden

Neem contact op met Thomas Wellink of Joep van de Weijer en deel met hen uw opgave. Samen kunnen we verkennen of deelname aan de kerngroep of de eerste schil u op weg helpt om uw ambities te realiseren. In de kerngroep kan slechts een beperkte groep deelnemen. Mail naar: @email of @email.

Het Rijk, IPO, VNG en UVW starten in 2020 met 13 buyer groups. Binnen een buyer group werken publieke opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een productcategorie. Deze visie en strategie implementeren de betrokken opdrachtgevers in hun aanbestedingspraktijk. Bekijk alle onderwerpen.