Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 49

04-12-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Besteksconform of niet

In dit geschil stelt de verliezende inschrijver zich op het standpunt dat de inschrijving van de winnende inschrijver niet besteksconform is. de voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 26 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12530)
Samenvatting: Besteksconform of niet

Beperking op onderaanneming

Het Consiglio di Stato (hoogste bestuursrechter, Italië) heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: 'Staan de beginselen van vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening, zoals bedoeld in de artikelen 49 en 56 [VWEU], artikel 25 van richtlijn [2004/18] en artikel 71 van richtlijn [2014/24], die niet voorzien in beperkingen voor het in onderaanneming uitbesteedbare gedeelte en de prijsverlaging voor onderaannemers, alsmede het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel in de weg aan de toepassing van een nationale regeling inzake overheidsopdrachtenvolgens welke het in onderaanneming uitbesteedbaar gedeelte niet meer mag bedragen dan 30 % van de totale waarde van de overheidsopdracht en de met de overheidsopdracht belaste onderneming voor de in onderaanneming uitbestede diensten dezelfde, uit de gunning voortvloeiende eenheidsprijzen moet toepassen met een verlaging met ten hoogste 20 %?' (HvJEU 27 november 2019, nr. C-402/18, ECLI:EU:C:2019:1023)
Samenvatting: Beperking op onderaanneming

Opzegging overeenkomst en uitsluiting

In onderhavige zaak oordeelt het hof over de totstandkoming en opzegging van de gesloten Proces- en Deelovereenkomst tussen de gemeente Ede (hierna: gemeente) en appellante. Voorts oordeelt het hof over de uitsluiting van appellante bij de aanmelding voor een nieuwe inkoopronde. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, nr. 200.260.486, ECLI:NL:GHARL:2019:9917)
Samenvatting: Opzegging overeenkomst en uitsluiting

Onvoorwaardelijk inschrijven en rechtsverwerking

De belangrijkste vraag die speelt bij onderhavige uitspraak is of er sprake is van rechtsverwerking nu Bouwservice onvoorwaardelijk heeft meegedaan aan de selectie bij de aanbestedingsprocedure, haar op 15 oktober 2013 per brief is meegedeeld dat zij niet is geselecteerd en Bouwservice pas na geruime tijd op 20 december 2013 aan Wonen Limburg heeft meegedeeld dat zij de door haar aangehouden materialen voorraad aan Wonen Limburg wil doorbelasten en dus in zoverre een schadevergoeding wilde voor de opzegging van de bestaande relatie. (Gerechtshof Den Bosch 26 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4333)
Samenvatting: Onvoorwaardelijk inschrijven en rechtsverwerking

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie