Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 49

05-12-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken, waarvan 1 Europese uitspraak, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Bindende eindbeslissing in tussenvonnis

In dit geschil komt de voorzieningenrechter niet terug op een bindende eindbeslissing in een tussenvonnis. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 28 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14109)
Samenvatting: Bindende eindbeslissing in tussenvonnis

Niet voldaan aan vormvereisten

De vraag die dient te worden beantwoord is of LVO de inschrijving van Habenu terecht ongeldig heeft verklaard vanwege het ontbreken van een prijzenblad in excel-formaat en het niet beprijzen van de functies voorman en werkvoorbereider. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 28 november 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:11178)
Samenvatting: Niet voldaan aan vormvereisten

Nationale regeling: voorwaarde aan beroep

De Tribunale amministrativo regionale per la Liguria heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: 'Staan artikel 1, leden 1 tot en met 3, en artikel 2, lid 1, onder b), van richtlijn [89/665] in de weg aan een nationale regeling die de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de handelingen van een aanbestedingsprocedure uitsluitend toekent aan ondernemers die een verzoek tot deelname aan deze aanbesteding hebben ingediend, ook wanneer de rechtsvordering is gericht op de beoordeling van de grondslagen van de procedure, omdat reeds uit de aanbestedingsregeling volgt dat de opdracht zeer waarschijnlijk niet aan de betrokkene zal worden gegund?' (HvJEU 28 november 2018, nr. C-328/17, ECLI:EU:C:2018:958)
Samenvatting: Nationale regeling: voorwaarde aan beroep

Opzet aanbesteding in strijd met gelijkheidsbeginsel?

TLN betoogt dat de aanbestedingsprocedure in strijd is met aanbestedingsrechtelijke beginselen vanwege de wijze waarop de (sub)percelen zijn vormgegeven en de aard en de werking van de financiële en kwalitatieve (sub)gunningscriteria. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 27 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13949)
Samenvatting: Opzet aanbesteding in strijd met gelijkheidsbeginsel?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie