Over PIANOo

Icoon

Inkoopproces samengevat. Metrokaart, FAQ. 

Icoon

Voorbereiden, doorlopen en uitvoeren van een aanbesteding. Organiseren van inkoop. 

icoon

Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit, drempelbedragen, UEA, ARW, ARVODI, CPV-codes, jurisprudentie. 

Icoon

Corona, maatschappelijk verantwoord, innovatiegericht, MKB-vriendelijk, BPKV, integriteit, PPS.

Icoon

Energie, GWW, ICT, mobiliteit, onderwijs, sociaal domein, archeologie, flexibele arbeidskrachten, verzekeringen en andere branchedossiers.

Icoon

Nieuws, bijeenkomsten, statistieken en nieuwsbrieven. 

Uitgelicht
 • Robotarm

  Voor een inkooptraject is veel denkwerk nodig. Maar ook heel veel repetitieve administratieve handelingen. Die zijn saai, tijdrovend en foutgevoelig. Daarom besloot de Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) door middel van digitale innovatie een aantal administratieve processen te automatiseren. Dat levert meer tevredenheid op onder werknemers én een beter functionerende organisatie. ‘Collega’s willen nu weten wat we nog meer kunnen automatiseren.’ (maart 2021)

  innovatiegericht ICT praktijkvoorbeeld
 • Windmolens

  Het succesvol toepassen van Maatschappelijk Verantwoordelijk Inkopen (MVI) vraagt om borging van MVI in de héle organisatie, van bestuur tot inkoop. Dat is een belangrijke hoofdlijn in het Nationaal plan MVI 2021-2025. Die borging vraagt om doordacht intern opdrachtgeverschap. PIANOo liet met financiering van het ministerie van IenW onderzoeken welke rollen en sturingsmechanismen hierbij spelen. Belangrijkste aanbeveling: Breek duurzaamheidsambities op in kleinere tussendoelen en monitor daarop.

  MVI onderzoek

Nieuws

 • 12 april 2021 Bron: PIANOo

  Steeds meer waterschappen gaan aan de slag met het verduurzamen van de inkoop van polymeren. Door CO2-uitstoot bij werkprocessen te verminderen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. Belangrijk onderdeel is de CE TenderTool, die de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus in kaart brengt, zodat de inkoper deze kan waarderen in de aanbesteding.

  MVI milieu & klimaat
 • 12 april 2021 Bron: Copper8

  Een van de grote opgaven in de transitie naar een circulaire bouweconomie is om te kunnen rekenen aan circulaire keuzes. Met de ervaring van verschillende projecten stellen we daarom een nieuw raamwerk voor: de circulaire businesscase. Deze lichten we verder toe in onze nieuwste whitepaper Circulaire Businesscase.

  MVI circulair
 • 9 april 2021 Bron: Computable

  De manier waarop overheden IT-opdrachten aanbesteden, komt opensource-initiatieven niet ten goede. Een veel gehoord struikelblok om voor overheden te kunnen werken, is de vorm van hun aanbestedingsbeleid, waardoor slechts een beperkt aantal (grote) IT-partijen omvangrijke opdrachten verwerft.

  ICT

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons