Over PIANOo

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Nieuws

 • Quickscan markttransformaties helpt bij het maken van impact

  2 oktober 2023 Bron: PIANOo

  De Quickscan markttransformaties is er voor publieke organisaties die hun inkoop willen verduurzamen en tegelijk via inkoopopdrachten de markt willen stimuleren duurzame producten en diensten te leveren. De Quickscan neemt de eigen organisatie als startpunt, geeft inzicht in de fase waarin de markt zich bevindt als het gaat om duurzame oplossingen en informeert over de in te zetten inkoopinstrumenten. 

  MVI
 • Ruim 50 miljoen aan jaarlijks baggerwerk kan aantoonbaar duurzamer

  2 oktober 2023 Bron: Buyer Group duurzaam baggeren

  In de Marktvisie en Inkoopstrategie geeft de Buyer Group Duurzaam Baggeren waterbeheerders advies over hoe zij via hun aanbestedingsbeleid invloed kunnen hebben op de reductie van broeikasgassen en stikstof. De Buyer Group heeft tevens tot doel manieren te vinden om bagger als grondstof, op een verantwoorde wijze en met een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde, in te zetten. Daarbij rekening houdend met zowel de inzet van het materieel als de broeikasgassen die vrijkomen uit de bagger zelf. Daarnaast is het voorkomen van de noodzaak tot baggeren een aandachtspunt.

  GWW
 • Nieuw advies Commissie van Aanbestedingsexperts

  29 september 2023 Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts

  De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 1 nieuw advies gepubliceerd. Het advies gaat over: Er lijkt geen sprake te zijn van een realistische raming.

  jurisprudentie

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons