Aan de slag met elektronisch aanbesteden

Toon pagina in menu

Elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers elektronisch plaatsvindt. E-aanbesteden zorgt voor: betere toegankelijkheid, meer transparantie, efficiëntere afwikkeling van aanbestedingen en milieuvoordeel. E-aanbesteden is mogelijk via TenderNed, maar u kunt ook kiezen voor commerciële aanbestedingssystemen.

Eisen aanbestedingssystemen

Aan aanbestedingssystemen waarmee elektronische aanmeldingen en inschrijvingen worden ontvangen en verwerkt worden door de Europese Commissie strikte eisen gesteld. De systemen moeten met passende technische voorzieningen en procedures ten minste waarborgen dat:

  1. Het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangst van inschrijvingen, verzoeken tot deelname en plannen en ontwerpen precies kunnen worden vastgesteld;
  2. Redelijkerwijs kan worden verzekerd dat niemand vóór de opgegeven uiterste data toegang kan hebben tot de verstrekte informatie;
  3. Alleen de gemachtigde personen de data voor openbaarmaking van de ontvangen informatie kunnen vaststellen of wijzigen;
  4. Tijdens de verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure of van de prijsvraag alleen de gemachtigde personen toegang hebben tot de verstrekte informatie of een gedeelte daarvan;
  5. Alleen de gemachtigde personen toegang tot de verstrekte informatie toegang kunnen geven, en slechts na de opgegeven datum;
  6. De ontvangen en openbaar gemaakte informatie slechts toegankelijk blijft voor de tot inzage gemachtigde personen;
  7. Bij een inbreuk op de onder 2, 3, 4, 5 en 6 bedoelde toegangsverboden of -voorwaarden, of een poging daartoe, kan de inbreuk of de poging daartoe redelijkerwijs zonder problemen worden opgespoord.

TenderNed en andere aanbestedingssystemen

Aanbestedende diensten zijn vrij om te kiezen via welk aanbestedingssysteem zij aanbesteden, mits dit voldoet aan bovenstaande eisen van de Europese Commissie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelde TenderNed: basissysteem voor elektronisch aanbesteden voor alle aanbestedende diensten en ondernemingen in Nederland. Voor alle aankondigingen geldt dat deze op TenderNed moeten worden gepubliceerd. De meeste in Nederland beschikbare aanbestedingssystemen hebben een koppeling met TenderNed, om te voldoen aan de publicatieplicht op TenderNed.

Aanbesteden via TenderNed   op tenderned.nl
Aanbestedingssystemen met importkoppeling naar TenderNed   op tenderned.nl

Door naar: Elektronisch aanbesteden in ontwikkeling 
Door naar: Elektronisch aanbesteden toegelicht