Samenvatting EU Richtlijn Schone Voertuigen (2019/1161/EU)

Toon pagina in menu

De gewijzigde richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) is 1 augustus 2019 in werking getreden. De lidstaten krijgen dan 2 jaar om nationale bepalingen in te voeren. Doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen.  

Kern van de Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen  zijn de verplichte minimumpercentages voor de aanbesteding van schone voertuigen. Deze percentages worden berekend over het totaal aan voertuiggerelateerde overheidsopdrachten van aanbestedende diensten en instanties.

Reikwijdte richtlijn

Onder de richtlijn vallen alle relevante aanbestedingstrajecten.

De richtlijn is van toepassing op:

 • de aanschaf, huur, huurkoop en lease van voertuigen
 • aanbestedingscontracten voor het vervoer van passagiers
 • service contracten voor openbaarvervoersdiensten, diensten voor speciaal personenvervoer over land, personenvervoer zonder dienstregeling, diensten voor ophalen van vuilnis, postvervoer over de weg, pakketvervoer, postbezorging, pakketbezorging

De Europese drempelbedragen uit de aanbestedingsrichtlijnen (2014/24 en 2014/25) zijn ook op deze richtlijn van toepassing. Om onevenredige lasten voor overheden en exploitanten te vermijden, kunnen lidstaten bepaalde voertuigen uitzonderen. Voorbeelden hiervan zijn: pantservoertuigen, ziekenwagens en mobiele kranen.

Voertuigen die buiten de reikwijdte vallen

De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op voertuigen die specifiek gebouwd zijn voor werkzaamheden en niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen. Hieronder vallen:

 • voertuigen voor het onderhoud van wegen, zoals sneeuwschuivers.
 • land- en bosbouwvoertuigen, twee- en drie en vierwielers (quads)
 • touringcars

Minimumpercentages aanbesteding schone voertuigen

Auto’s en bestelbussen

 • Tot eind 2025 moeten ten minste 38,5% schone auto’s en bestelbussen worden aanbesteed. In aanmerking komen zeer schone hybrides (max 50gr CO2/km en max 80% van de RDE limietwaarden).
 • Van 2026-2030 geldt ook een minimumpercentage van 38,5%, maar dan kunnen er alleen nog nul emissievoertuigen worden aanbesteed om aan dit percentage te voldoen.

Bussen

 • Tot eind 2025 een minimumpercentage van 45% met een helft zero emissie voertuigen en een helft met voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen (conform de definitie in rl 2014/94/EU). Uitgesloten zijn biobrandstoffen met een hoog ILUC-risico. Ook mag er niet worden bijgemengd met fossiele brandstoffen.
 • Vanaf 2026-2030 gelden dezelfde voorwaarden, maar dan is het minimumpercentage 65%.

Vrachtwagens

 • 10% tot eind 2025 en 15% van 2026-2030. Het gaat om voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen (conform de definitie in rl 2014/94/EU). Ook hier zijn de biobrandstoffen met een hoog ILUC risico uitgesloten en mag er niet met fossiel gemengd worden.

Richtlijn

Richtlijn: schone en energie-efficiënte voertuigen (2019/1161/EU)