Aan de slag met inkoop duurzame energie

Toon pagina in menu

Bij het aanbesteden van duurzame energie zijn er verschillende aspecten waar u rekening mee moet houden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de mogelijkheden die u heeft in de 3 verschillende fasen van het inkoopproces: voorbereiden, doorlopen en uitvoeren. Hoe geeft u binnen uw uitvraag concreet invulling aan duurzame (groene) energie? Een goede voorbereiding is van belang om te zorgen dat u met uw aanbesteding uw duurzaamheidsdoelstellingen realiseert.

Icoon Fase 1

Fase 1: Voorbereiden inkoopopdracht

Een goede voorbereiding van de aanbesteding is noodzakelijk om complete en uitgebreide informatie aan inschrijvers beschikbaar te stellen. Een goede juiste informatievoorziening leidt tot een groter aantal inschrijvers en lagere opslagen. Bij een goede voorbereiding hoort onder meer het bepalen van uw duurzaamheidsambitie en inkoopstrategie. Voorts bepaalt u de voorwaarden voor de inkoopmomenten (klikstrategie). Overheden kiezen steeds vaker ervoor duurzame energie gezamenlijk in te kopen.
Direct naar: Voorbereiden inkoopopdracht duurzame energie

Icoon Fase 2

Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure

Aan de hand van in de voorbereiding gemaakte keuzes doorloopt u de aanbestedingsprocedure. Binnen de aanbestedingswet kiest u de voor u meest efficiënte procedure op basis van de inkoopbehoefte van uw organisatie en de marktsituatie. Door het formuleren van uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen bepaalt u welke bedrijven geschikt zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. U toetst de inschrijvingen hieraan en gunt de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving het beste/meeste tegemoet komt aan uw eisen en wensen. Vervolgens legt u de gemaakte afspraken met de winnende inschrijver in een overeenkomst vast.
Direct naar: Doorlopen aanbestedingsprocedure duurzame energie

Icoon Fase 3

Fase 3: Uitvoeren inkoopopdracht

Na contracteren en daarmee de voltooiing van de aanbesteding moet de levering van energie ingeregeld worden en wordt de overeenkomst vanuit de aanbestedende dienst beheerd. U bewaakt in deze fase dat de overeenkomst volgens afspraken uitgevoerd wordt, waarbij u met name let op de voorgeschreven specificaties. Hierbij bewaakt u zowel de prestatie van de leverancier, als de prestatie van de eigen organisatie. Het managen van een contract wordt gedaan aan de hand van het meten van de prestaties (gemaakte afspraken) en het bijsturen van deze prestaties.
Direct naar: Uitvoeren inkoopopdracht duurzame energie