GWW inkoopmethodieken

Toon pagina in menu

De voornaamste methodieken die in de GWW worden toegepast zijn BPKV, Prestatiemeten, Contractbeheersing en Meerwaardetoetsen DBFM.

Methodieken in de GWW

 • Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)
  Bij het gunningscriterium BPKV weegt u naast de prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee.
  Meer informatie: BPKV bij GWW aanbestedingen

 • Prestatiemeten
  Bij prestatiemeten wordt gemeten hoe opdrachtnemers bij de uitvoering van opdrachten aan hun contractuele verplichtingen voldoen.
  Meer informatie: Prestatiemeten
   
 • Contractbeheersing/SCB
  Een goed toegepaste systeemgerichte contractbeheersing leidt voor de opdrachtgever tot een goed beheerst project.
  Meer informatie: Contractbeheersing
   
 • Meerwaardetoetsen DBFM
  Om te bepalen of samenwerking met de markt voor Design, Build, Finance & Maintain-contracten meerwaarde biedt over de levenscyclus van een project ten opzichte van. Design & Construct contracten worden toetsen zoals Public-Private Comparator en Public-Sector Comparator gebruikt.
  Meer informatie: Meerwaardetoetsen DBFM