TenderNed: het onlinemarktplein voor aanbestedingen

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle opdrachten van alle Nederlandse overheden op één plek: op TenderNed. TenderNed is een onderdeel van PIANOo.

Icoon TenderNedOok kunnen aanbestedende diensten en ondernemers via TenderNed  het volledige aanbestedingsproces digitaal doorlopen. Dit is de keuze van de aanbestedende dienst. Zij geven bij hun publicatie op TenderNed aan of ondernemers via TenderNed inschrijven. In dat geval verloopt het gehele aanbestedingsproces digitaal. Aanbestedende diensten publiceren hun aankondigingen, rectificaties en gunningen via TenderNed en ondernemingen dienen hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes in via TenderNed.

Digitaal aanbesteden

Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen. Gebruikers van TenderNed vertellen in een korte film zelf over het werken met TenderNed.

Bekijk het filmpje  op YouTube.

Voordelen

TenderNed biedt aanbestedende diensten en ondernemers verschillende voordelen:

  • Alle Nederlandse overheidsopdrachten op één plek.
  • Volledige aanbestedingsproces verloopt digitaal (geen papier meer).
  • Automatisch voldoen aan regelgeving en zo fouten voorkomen (besparen tijd en geld).
  • Eenvoudig heldere managementrapportages uitdraaien.
  • Opdrachten boven de Europese drempelbedragen publiceert TenderNed automatisch op Tenders Electonic Daily (TED, aankondigingenplatform Europese aanbestedingsopdrachten).
  • Ondernemers hoeven gegevens (zoals bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes) maar één keer online in te voeren en kunnen deze eenvoudig online bijhouden. Bovendien worden veelgevraagde bewijsstukken automatisch gekoppeld aan de criteria van een aanmelding of inschrijving.
  • Met de attenderingsservice  houdt TenderNed ondernemers via e-mail automatisch op de hoogte van relevante aanbestedingen.

TenderNed voor ondernemingen  
TenderNed voor aanbestedende diensten 

Verplicht publiceren op TenderNed

Aanbestedende diensten kunnen op 2 manieren aan de wettelijke publicatieplicht voldoen: direct publiceren via TenderNed of via andere aanbestedingssystemen (importkoppeling). TenderNed stuurt Europese aankondigingen centraal door naar het platform van de Europese Unie (TED).

Het is de verantwoordelijkheid van een aanbestedende dienst zelf om te controleren of het gebruikte systeem is aangesloten op TenderNed.
Publiceren op TenderNed  op tenderned.nl

Registreren op TenderNed

Via welke route u ook publiceert, uw aanbestedende dienst moet op TenderNed zijn geregistreerd. Alle aankondigingen worden namelijk aan uw organisatie gekoppeld, ook de geïmporteerde. Registreer uw organisatie dus snel en kosteloos op TenderNed, zodat u eenvoudig aan uw wettelijke verplichting kunt voldoen.
Publiceren op TenderNed  op tenderned.nl
Overzicht gekoppelde systemen  op tenderned.nl
TenderNed  op tenderned.nl.

Gegevens TenderNed

PIANOo publiceert regelmatig gegevens over aankondigingen als dataset, zodat deze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. Daarnaast worden meerdere gegevens uit TenderNed gebruikt voor de MVI-zelfevaluatie tool. Deze tool helpt overheden beter maatschappelijk verantwoord in te kopen. Tenslotte laat PIANOo regelmatig middels grafieken zien welke ontwikkelingen zich voordoen binnen een bepaald onderwerp.  

Meer informatie: 
Aankondigen 
MVI-zelfevaluatie tool 
Grafieken PIANOo 
Dataset aankondigingen  op tenderned.nl