MVI-criteriatool

Toon pagina in menu

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. Met behulp van deze tool verzamelt u snel de meest recente MVI-criteria voor uw inkoopdocument.

U kunt zowel selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren. Daarbij kunt u kiezen uit drie ambitieniveau’s en ziet u tevens wat de relevante duurzaamheidsthema’s zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kunt u uw selectie downloaden. De gedownloade teksten kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten.

Meer informatie: Productgroepen en MVI-criteria

Tool