Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 12

20-03-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Aanbestedingsstukken geven onvoldoende duidelijkheid

Het gaat in deze zaak om de uitleg van het verbod in hoofdstuk 4 van de offerteaanvraag om met negatieve prijzen of nulprijzen in te schrijven en om de vraag wat de conseqenties van dit verbod zijn voor de inschrijfstaat die de inschrijvers bij hun inschrijving moesten invullen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:939)
Samenvatting: Aanbestedingsstukken geven onvoldoende duidelijkheid

Rechtsbescherming en ingrijpen in gesloten overeenkomst

Brengt de enkele omstandigheid dat in de gunningsbeslissing niet de kenmerken en de voordelen van de winnende inschrijving vermeldt, en om die reden ondeugdelijk is gemotiveerd, op zichzelf mee dat het door Transvision ingestelde beroep tegen de gunningsbeslissing niet doeltreffend en effectief kon zijn? (Hof Den Bosch 12 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:974)
Samenvatting: Rechtsbescherming en ingrijpen in gesloten overeenkomst

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie