Stappenplan Partnership en Inkoopkracht

Vanuit inkoopkracht en partnership meer banen voor de doelgroep banenafspraak realiseren: overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers kijken samen naar de mogelijkheden in aanbestedingen en bestaande contracten. In het stappenplan worden de 9 stappen uitgelegd, de belangrijkste lessen genoemd en praktijkvoorbeelden toegelicht. (juli 2019)

Met een team vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en De Normaalste Zaak (DNZ) is het gelukt om samen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers in 15 proeftuinen meer banen te realiseren. De lessen en ervaringen zijn samengebracht in deze handreiking, die wordt ingezet om nog meer proeftuinen te starten.

Een deel van de proeftuinen leverde heel inspirerende resultaten op en ondanks dat niet elke proeftuin direct van de grond kwam, is er van alle proeftuinen geleerd. Dankzij alle waardevolle lessen en ervaringen is mogelijk geweest om het stappenplan voor deze handreiking op te stellen.

Handreiking