Hoe kan ik een onderzoeks- en ontwikkelopdracht gunnen?

Toon pagina in menu

Antwoord:                          

Een onderzoeks- en ontwikkelopdracht is een aanpak waarin met één of meerdere partijen gezamenlijk een specifieke dienst of product wordt ontwikkeld tot een oplossing voor een vraagstuk.

Voordat de aanpak wordt gestart, voert de aanbestedende dienst een (diepgaande) marktanalyse uit op basis waarvan zij kan constateren dat wat zij nodig heeft, momenteel niet op de markt beschikbaar is. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De baten/resultaten komen niet uitsluitend toe aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, of
  • De verleende dienst wordt niet in het geheel door de aanbestedende dienst gefinancierd en
  • Er mag geen sprake zijn van staatssteun.

Het kan hier dus bijvoorbeeld gaan om onderzoeks- en ontwikkelopdrachten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardige technologie. Opdrachten voor bijvoorbeeld marktonderzoek en bedrijfsadvisering vallen hier doorgaans niet onder.