Circulair inkopen toegelicht

Toon pagina in menu

In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt voorkomen door producten en materialen beter en hoogwaardiger herbruikbaar te maken. Circulair inkopen is het inzetten van het inkoopinstrument om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie.

Voordelen circulaire economie

Het oude, lineaire model van het ‘winnen-maken-gebruiken-weggooien’ biedt geen weg terug voor afgedankte materialen, de circulaire economie wél. In de circulaire economie worden producten, onderdelen en grondstoffen na het einde van de gebruiksduur - liefst zo hoogwaardig mogelijk - teruggebracht in de keten. De circulaire economie biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor de economie. Dit blijkt onder meer uit het rapport De route naar een circulaire kantoorinrichting.

Aanknopingspunten inkoopproces

In december 2016 is de publicatie De oogst van 3 jaar green deal circulair inkopen opgesteld. De publicatie laat zien dat het inkoopproces volop aanknopingspunten biedt om de circulaire principes in praktijk te brengen. Let wel op dat als u circulair gaat inkopen dit impact heeft op het inkooptraject, maar in veel gevallen ook op de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.  

Inbedding circulair inkopen

Circulair inkopen is geen inkoopbeleid, maar organisatiebeleid. Het gaat om het gehele proces van opdrachtgeverschap. Het is een wezenlijk deel van de missie en visie van de organisatie. Niet alleen de inkoopafdeling is verantwoordelijk. Belangrijk is draagvlak binnen de organisatie om met circulariteit aan de slag te gaan. De Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap gaat in op wat circulair is en wat komt kijken bij circulair inkopen en opdrachtgeverschap binnen uw organisatie.

Heroverwegen van vooruitgang: de circulaire economie

(bron: YouTube Ellen MacArthur Foundation )

Terug naar: Aan de slag met circulair inkopen