Circulair inkopen toegelicht

Toon pagina in menu

Circulair inkopen heeft een behoorlijke impact op inkoop en de algehele bedrijfsvoering van overheden: het veronderstelt een andere, meer functionele kijk op de behoefte, waarbij de prestatie vaak centraal staat en waardoor er anders wordt gekeken naar het begrip 'eigendom'. Andere verdienmodellen zoals product-als-dienstaanbiedingen (bijvoorbeeld Greenwheels) of koop-terugkoopafspraken helpen daarbij. 

Er worden daarnaast onder andere voorwaarden gesteld aan de ingezette grondstoffen, modulair ontwerp, maatregelen om de levensduur van producten te verlengen en aan het zeker stellen van hoogwaardig hergebruik.

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van onder meer TNO toont aan dat er in Nederland jaarlijks tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden.

Heroverwegen van vooruitgang: de circulaire economie

(bron: YouTube Ellen MacArthur Foundation )

Terug naar: Aan de slag met circulair inkopen