Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap

De roadmap is een praktische handleiding waarin alle MRA-partijen terugvinden wat ze moeten doen om de inkoopambities te bereiken. Partijen kunnen nu de vorig jaar gemaakte afspraken op het gebied van circulair inkopen en opdrachtgeverschap gericht gaan uitvoeren. Door meer dan 90 direct betrokkenen, afkomstig uit de MRA en het bedrijfsleven, is aan deze roadmap gewerkt. (juni 2019)

De roadmap biedt de meetmethodiek om te bepalen wanneer een aanbesteding circulair is en wat het niveau van circulair inkopen van de organisatie is. Verder geeft de roadmap antwoord op de vraag hoe de organisatie het door haar gewenste niveau van circulair inkopen en opdrachtgeverschap kan bereiken. De roadmap biedt daarvoor een doordachte set aan acties en instrumenten die passen bij het karakter en het ambitieniveau van de organisatie. Deze acties hebben betrekking op organisatorische processen, op communicatie en draagvlak en op het implementeren van de meetmethodiek. Gezamenlijk zorgt dit voor een goede inbedding van circulair inkopen en opdrachtgeverschap binnen de organisatie. Een stappenplan biedt ondersteuning bij het vormgeven van het implementatieproces en het kiezen van acties.

Handleiding voor alle overheden

De roadmap biedt een handleiding voor overheden, met praktische instrumenten en een beschrijving van het aanbevolen proces voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap. De handleiding houdt rekening met verschillende uitgangspunten en snelheden. Daardoor is deze zowel te gebruiken door koplopers als door overheden die nog moeten beginnen met circulair inkopen.

Leeswijzer

De roadmap is in 3 delen onderverdeeld: Deel I Basishoofdstukken, Deel II Kernhoofdstukken en Deel III Aanbevelingen en een uitgebreide bibliotheek.

Deel I Basishoofdstukken

Hierin worden de context en het doel van de roadmap toegelicht. Het hoofdstuk Introductie is bijzonder geschikt voor bestuurders.

Deel II Kernhoofdstukken

Dit zijn de inhoudelijke hoofdstukken op het gebied van meten, organisatie op orde en draagvlak en communicatie.

Deel III Aanbevelingen

Dit hoofdstuk benoemt de elementen die de MRA wil oppakken, met als doel om alle MRA-overheden te ondersteunen bij hun proces van circulair inkopen en opdrachtgeverschap.

Roadmap