Internationale sociale voorwaarden in het inkoopproces

Toon pagina in menu

Gemeenten, provincies en andere overheden passen verschillende vormen van internationale sociale voorwaarden toe. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid of mocht u inspiratie op willen doen voor een andere toepassing dan kunt u gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.

Kern van de aanpak van de Rijksoverheid is om de internationale sociale voorwaarden in het aanbestedingsdocument op te nemen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Dit is voor rijksinkopers verplicht bij grote opdrachten van de Rijksoverheid met een waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarden, die vallen binnen één van de 10 risicosectoren. Ook onder de Europese aanbestedingsdrempelwaarden mag u de internationale sociale voorwaarden toepassen. Na de (voorlopige) gunning gaat u met de geselecteerde leverancier in gesprek over de invulling van de internationale sociale voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u al in de voorbereidingsfase inzicht krijgt in de risico's die zich in de keten voordoen. Tijdens de uitvoering blijft de interne klant of de contractmanager in gesprek met de leverancier over de voortgang. Transparantie en onderling vertrouwen zijn essentieel om de internationale sociale voorwaarden succesvol toe te passen.

Internationale sociale voorwaarden in het inkoopproces

Icoon fase 1Fase 1: Voorbereiden opdracht 
Om zo veel mogelijk impact te realiseren met uw aanbesteding is het van belang om inzicht te krijgen in de risico's die spelen in de sector. Welke toepassingsvorm van de internationale sociale voorwaarden kiest u?

Icoon Fase 2

Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure 
Publiceer de aanbesteding inclusief de internationale sociale voorwaarden. Inschrijvers moeten hierop akkoord geven. Als het contract gesloten is begint het proces van due dilligence voor de contractant.

Icoon Fase 3

Fase 3: Uitvoeren opdracht
Zijn er onverwachte ontwikkelingen in de keten? Hoe wordt hier mee omgegaan en hoe controleert u dat? Wat is uw handelingsperspectief?

 Door naar: Internationale sociale voorwaarden toegelicht