Niet-openbare procedure

Toon pagina in menu

Antwoord:

De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in 2 rondes. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. De aanbestedende dienst laat een vooraf vastgesteld aantal gegadigden toe. Deze voldoen allen aan de geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst selecteert op basis van vooraf kenbaar gemaakte selectiecriteria het van te voren vastgestelde maximaal aantal gegadigden en deze gaan door naar de tweede ronde - de eigenlijke inschrijving. Gunning geschiedt op basis van de inschrijving. De aanbestedende dienst mag niet met de inschrijvers onderhandelen over de ingediende inschrijvingen.

Het minimum aantal gegadigden dat tot de inschrijving moet worden uitgenodigd bedraagt 5.

Niet-openbare procedures kunnen het beste worden toegepast bij het plaatsen van een opdracht in een markt met een groot aantal partijen. Het biedt dan het voordeel van 2 rondes; 1 ronde voor het selecteren van de geïnteresseerde partijen en 1 ronde voor het selecteren van de beste inschrijving. De niet-openbare procedure duurt ongeveer 15 weken; 30 dagen voor de selectie van de ondernemers en 40 dagen voor indiening van de inschrijvingen indien de aanbestedingsdocumenten via TenderNed rechtstreeks en volledig toegankelijk zijn.

Terug naar de hoofdvraag: Welke (Europese) procedures zijn er?