Circulair Inkopen Academie 2019-2020

Toon pagina in menu

De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van circa 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen.

Programma

In de Circulair Inkopen Academie geven circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen. Het programma behandelt alle fasen van het inkoopproces, van het vormen van een circulaire (inkoop)strategie tot en met het evalueren van het afgesloten circulaire contract. Naast aanbestedingstechnische en juridische aspecten zoals circulair specificeren komen onderwerpen als circulaire verdienmodellen en het verkrijgen van intern draagvlak aan de orde.

Impressie eerste leergang Circulair Inkopen Academie

Pilottrajecten

Alle deelnemers starten minimaal één circulair pilottraject als onderdeel van het programma, zodat zij de lessen en principes uit de academie ook direct toepassen in hun eigen organisatie. De discussie over de praktijkervaringen uit deze pilottrajecten vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten. 

Doelgroep

De Circulair Inkopen Academy is bedoeld voor (semi)publieke aanbestedende diensten. Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. De ervaring leert dat hoe meer disciplines betrokken zijn, hoe succesvoller het project. Daarom willen we dat per organisatie minimaal 2 personen deelnemen, waarvan minimaal één iemand van buiten de inkoopafdeling. Deze persoon is vanuit de inhoud betrokken bij het project – denk aan een betrokken projectleider of duurzaamheidscoördinator.

Verschil met Green Deal Circulair Inkopen?

De academie is een (praktijk)opleiding waarbij u aan het eind beschikt over de basiskennis van alle aspecten die komen kijken bij een circulair inkooptraject. Circulair inkopen is echter nog volop in ontwikkeling; uit elk nieuw circulair inkooptraject komen weer nieuwe inzichten en lessen. De Green Deal Circulair Inkopen is hét platform waar publiek en private partijen samenkomen om de verdiepingsslag te maken in circulair inkopen.  In community of practice-bijeenkomsten en de leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen gaan inkopende organisaties nieuwe praktijkervaringen analyseren en opschalen. Deelname aan de Green Deal is hierom een uitstekende aanvulling of vervolg op deelname aan de Circulair Inkopen Academie. Voor deelnemers aan de academie is deelname aan het eerste jaar van de Green Deal gratis.

Meer informatie

Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen
Aanmelden Green Deal  op gdci.nl