Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 23

03-06-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op eur-lex.europa.eu. De uitspraak wordt hieronder kort besproken.

Wederkerige overeenkomsten en overheidsopdracht en samenwerking aanbestedende diensten

Tussen [naam stad] en [naam deelstaat] zijn overeenkomsten gesloten betreffende de kosteloze langdurige terbeschikkingstelling aan deze stad van software voor het meldkamersysteem van haar brandweerkorps en de samenwerking van de doorontwikkeling van die software. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is afkomstig van [naam bedrijf] en betreft de uitlegging van art. 2 lid 1 punt 5 en art. 12 lid 4 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten. (HvJEU 28 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:395)
Samenvatting: Wederkerige overeenkomsten en overheidsopdracht en samenwerking aanbestedende diensten

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie