Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 23

05-06-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak worden hieronder kort besproken.

Verlengingsoptie en overbruggingsovereenkomst

De voorzieningenrechter beslist in dit kort geding over de vragen of er sprake is van een verlenging van de overeenkomst op basis van een verlengingsoptie, en of het gedaagde was toegestaan om een overbruggingsovereenkomst onderhands te gunnen. (Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2019:5053)
Samenvatting: Verlengingsoptie en overbruggingsovereenkomst

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie