Inzichten en lessen prototype circulair viaduct

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een eindrapport opgesteld met de belangrijkste inzichten en lessen na het ontwerpen, bouwen, monitoren en demonteren van een prototype van de eerste circulaire viaduct. (november 2019)

Van Hattum en Blankevoort (VHB), Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat (RWS) werkten op een gelijkwaardige manier samen. Zij deelden de opgedane kennis open met geïnteresseerden en in de Open Leeromgeving circulaire viaducten en bruggen met andere infrabeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen.

Circulair

Het viaduct is circulair omdat de elementen waar het uit bestaat op een andere locatie en in een andere samenstelling volledig en ongeschonden opnieuw bruikbaar zijn. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte onderdelen op de meest hoogwaardige manier opnieuw benut. Het viaduct draagt hiermee bij aan de duurzaamheidsambitie van Nederland.

Geleerde lessen

Er zijn enkele lessen te trekken uit het concept van het circulair viaduct zoals het bouwteam dat heeft ontwikkeld.

  • Hergebruik van het concept is duur
    Op het eerste gezicht lijkt het ook vanuit financieel oogpunt een interessante opzet om de bouwmaterialen te hergebruiken. Dit bleek niet het geval te zijn.
  • Timing
    Projectplanningen zijn vaak onderhevig aan wijzigingen door allerlei invloeden, waardoor het lastig is te zorgen een goede timing van het vrijkomen van de bouwelementen en het weer kunnen monteren van deze elementen.
  • Beheer en eigendom
    Op dit moment zijn de bouwelementen eigendom van RWS, het is echter de vraag of dit de beste keuze is. Zo wilde VHB de elementen inzetten in een tender, maar bleek dit voor RWS niet mogelijk. Zo zou de schijn kunnen ontstaan van oneerlijke concurrentie.

Leeswijzer

Het rapport beschrijft niet alleen de belangrijkste inzichten en lessen van het ontwerpen, bouwen, monitoren en demonteren van het viaduct, maar beschrijft ook per thema kort de gevolgde insteek en de relevante vervolgadviezen of -vragen. Hiervandaan wordt verwezen naar achterliggende documenten. Ook is er een ‘learning history’ geschreven over de afgeronde bouwfase en het voorafgaande traject.

Rapport

Prototype circulair viaduct  op publicaties.minienm.nl