Hoe voorkom ik dat ik na een eventuele contractontbinding opnieuw moet aanbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

In het algemeen dient de vervanging van contractpartner door een ander te worden aangemerkt als een 'wezenlijke wijziging'. Indien een contract met de winnaar van een aanbesteding wordt beëindigd, dan dient in beginsel de gehele aanbestedingsprocedure opnieuw te worden doorlopen.

Dit is vaak tijdrovend en kostbaar. Om dit te voorkomen kan een aanbestedende dienst een wachtkamerconstructie opnemen in de aanbestedingsdocumentatie. De wachtkamerconstructie houdt in dat er met de nummer twee een schaduwovereenkomst onder opschortende voorwaarde wordt gesloten. Zodoende kan de nummer 2 in rangorde de opdracht bij beëindiging overnemen. Een reden voor beëindiging van een opdracht kan bijvoorbeeld voortvloeien uit wanprestatie van de oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding. Om wanprestatie te kunnen vaststellen dienen objectieve criteria gehanteerd te worden.

Marktpartijen dienen tijdig kennis te kunnen nemen van het bestaan en de strekking van alle elementen van de aanbesteding. De inrichting van de wachtkamerconstructie dient vooraf bekend te zijn en dient door een ieder op dezelfde manier geïnterpreteerd te kunnen worden. Om willekeur te voorkomen dient de inrichting en de omvang van de wachtkamerconstructie voor iedere inschrijver gelijk te zijn. De termijn van de wachtkamerconstructie dient proportioneel te zijn. In sommige gevallen is het redelijk dat de wachtkamerpartij een vergoeding ontvangt.