Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 40

30-09-2020 | Bron: IBR  

In de week 40 is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak wordt hieronder kort besproken.

Overgang geliberaliseerde markt

De markt voor het instellen en beheren van het Openbaar Meldsysteem (hierna: OMS) wordt per 1 januari 2021 geliberaliseerd. De vraag die in deze procedure aan de orde is, is of voorshands aannemelijk is dat de Veiligheidsregio met de wijze waarop zij de overgang naar een geliberaliseerde markt heeft vormgegeven heeft gehandeld in strijd met het aanbestedingsrecht, aanbestedingsbeginselen of algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dan wel dat zij daarbij onrechtmatig heeft gehandeld. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 18 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:9213)
Samenvatting: Overgang geliberaliseerde markt

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie