Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten

Bron: Regieraad Bouw

Een nog steeds nuttige handreiking om professioneel aan te besteden in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) of de burgelijke en utiliteitsbouw (B&U) is de Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten van de Regieraad Bouw uit 2009. Dit ondanks het feit dat de leidraad niet is aangepast aan de Aanbestedingswet 2012 en niet alle informatie (met name juridische) uit de leidraad nog van toepassing is. Deze leidraad is opgesteld voor (semi-) overheidsaanbesteders. De Regieraad Bouw heeft tevens een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen die voortvloeien uit de leidraad opgesteld. De Regieraad Bouw is inmiddels opgeheven. (januari 2009)

De leidraad mag dan niet actueel zijn op een aantal juridische aspecten (zoals voorkeur voor EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en nieuwe of flexibele procedures.) maar het inkoopproces bestaat niet alleen uit een juridisch proces. Tijdens de voorbereiding van een opdracht moet een aanbestedende dienst een bouworganisatie- en contractvorm kiezen. Juist op dat gebied bevat de leidraad waardevolle en overzichtelijke informatie. Ook het hoofdstuk over het specificeren is nog steeds actueel.

In de Leidraad Aanbesteden worden alle beslissingen die een aanbestedende dienst tijdens de inkoop van bouwwerk moet nemen uitgebreid toegelicht, vaak met een voorbeeld en ook met diverse aanbevelingen. In een handzaam overzicht van ongeveer 20 pagina's staan al deze beslissingen (aangeduid met een V van verplicht) en aanbevelingen (aangeduid met een A), zodat niet het gehele rapport doorgenomen hoeft te worden.

Leidraad