Engineering and Construct contracten (E&C)

Toon pagina in menu

Engineering & Construct (E&C) contracten worden doorgaans gebruikt voor aanlegprojecten en variabel onderhoudsprojecten die geen of slechts een kleine ontwerpcomponent kennen. De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering. Deze contractvorm lijkt veel op een Design & Construct, maar het ontwerp beperkt zich tot de engineering. 

De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De functionele eisen liggen doorgaans op een lager abstractieniveau dan bij Design & Construct contracten. Dit komt met name omdat de ontwerpruimte beperkt is.

Engineering & Construct is met name gericht op variabel onderhoud of aanlegprojecten met een beperkt risicoprofiel en een groot repeterend karakter. Voorbeelden zijn het opnieuw asfalteren van bestaande rijbanen, het onderhoud aan bruggen en sluizen of aanlegprojecten waar een groot deel van het design reeds door de opdrachtgever is uitgevoerd, dan wel door een ingenieursbureau is uitgewerkt.

Verwachtingen

Bij een Engineering & Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. Opdrachtgevers vinden sommige werkzaamheden zo belangrijk dat ze daar eisen aan stellen. Hiervoor gebruiken ze het contractdocument Vraagspecificatie Proces. Een opdrachtgever moet zich hier wel terughoudend in op stellen.

Er mag verwacht worden dat de opdrachtnemer:

 • het project deskundig beheerst.
 • de kwaliteit blijft toetsen op grond van zijn NEN-EN-ISO-9001 certificaat.
 • op intensieve en constructieve wijze samenwerkt.

Rijkswaterstaat heeft hiervoor samen met de markt een Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat– markt bij integrale projecten opgesteld waar marktpartijen zich aan binden. 
Engeneering & Construct  op Rijkswaterstaat.nl. 

Standaard inkoopdocumenten

Opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, maken voor de Engineering & Construct contracten doorgaans gebruik van standaard inkoopdocumenten, waaronder aanbestedings- en contractdocumenten. Deze standaarddocumenten zijn zowel efficiënt voor opdrachtgevers als marktpartijen. De bedrijven leren de standaardcontracten van de opdrachtgever zo beter kennen en hoeven niet meer bij elk project opnieuw, tot in detail, de administratief-juridische aspecten na te gaan en zo raken de marktpartijen beter bekend met deze standaarden.

Modeldocumenten

Een Engineering & Construct contract bestaat doorgaans uit een aantal modeldocumenten:

 • Basisovereenkomst.
 • Vraagspecificatie Eisen, waarin de eisen aan het product worden beschreven.
 • Vraagspecificatie Proces, waarin de eisen aan de processen van de opdrachtnemer worden beschreven.
 • Standaarddocument voor de annexen.

Voor- en nadelen Engineering & Construct contracten

De voordelen:

 • De verantwoordelijkheid en de uitvoeringsrisico's worden (deels) bij de aannemer gelegd.
 • De opdrachtgever behoudt relatief veel invloed op het ontwerp.
 • De sturing vindt plaats op basis van globale technische uitgangspunten of op basis van een voorlopig ontwerp.
 • De opdrachtgever behoudt grote flexibiliteit om aanpassingen door te voeren.

Nadelen:

 • De opdrachtgever heeft minder invloed op het ontwerp dan bij traditioneel aanbesteden.
 • De opdrachtnemer heeft beperkte mogelijkheden voor optimalisatie van het ontwerp.
 • Meestal neemt men life-cycle kosten niet in beschouwing.
 • Het ontwerp wordt meestal niet geoptimaliseerd voor de onderhoudsfase.
 • Wijzigingen van de scope van de opdracht kunnen duur uitvallen.