Marktonderzoek e-Procurement Vendor Landscape 2019

Het marktonderzoek e-Procurement Vendor Landscape 2019 van E-proQure biedt inzicht in de markt voor e-procurement (inkoopsoftware) oplossingen in de Benelux per maart 2019. Het rapport maakt inzichtelijk wat de marktontwikkelingen zijn, wat de belangrijkste stappen zijn om inkoopprocessen succesvol te digitaliseren en welke leveranciers en oplossingen er zijn. (maart 2019)

Inhoud

Een keuze voor een inkoopondersteunend systeem, ofwel een e-procurement systeem, maakt een organisatie met bepaalde doelstellingen voor ogen. Het  rapport gaat in op de toegevoegde waarde van e-procurement en het belang van andere functionarissen hierbij. Daarnaast biedt het een roadmap voor het succesvol digitaliseren van inkoopprocessen. Vervolgens komen de relevante marktontwikkelingen aan bod en een uitgebreid overzicht van 40 e-procurement leveranciers. Van elke leverancier is informatie beschikbaar over onder meer missie en visie, functionaliteiten, referenties, implementatieaanpak, certificeringen, productontwikkeling, releasebeleid en licentiemodel. Ook TenderNed en andere Nederlandse aanbestedingssystemen met een publicatiekoppeling naar TenderNed (Negometrix, CTM, eSize) komen hierin aan bod.

Samenvatting

Het onderzoek geeft inzicht in welke strategische en operationele bijdragen gerealiseerd kunnen worden middels e-procurement, voor zowel profit als non-profit organisaties van verschillende omvang.

  • Leidende organisaties verwachten in 2020 dat 70% van hun key-processen, producten en services zijn gedigitaliseerd en geïntegreerd binnen de supply chain.
  • Leidende organisaties noemen de adequate ondersteuning van (inkoop)processen een topprioriteit voor het creëren van concurrentievoordeel.
  • Tot de effecten van best-practice e-procurement behoren: lagere inkoopkosten (5%); lagere proceskosten (75%); het mogelijk maken van strategisch gedreven inkoop; hogere compliance en risicobeheersing; betere stuurinformatie.

Nog steeds behalen 70% van ICT-trajecten hun doelstellingen niet. Daarom vraagt succesvol digitaliseren om een gestructureerde aanpak. Oriëntatie, het formuleren en nastreven van gezamenlijke doelstellingen zijn daarin leidend. Marktaanbod en -ontwikkelingen laten zien dat er een buyersmarkt is met een uitgebreid, laagdrempelig aanbod van inkoop-ondersteunende systemen. Concurrentie en technologische vernieuwingen hebben het aanbod de afgelopen 2 jaar verder verbeterd. Het aanbod omvat zowel eenvoudige als de meest geavanceerde ondersteuning.

Downloaden rapport