Bibob

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft bestuursorganen (gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, politie) een extra instrument in handen om de integriteit te controleren van partners met wie zij zaken doen.

De wet mag maar voor bepaalde gebieden gebruikt worden:

  • bij aanvragen van bepaalde vergunningen en subsidies 
  • bij vastgoedtransacties met de overheid
  • bij aanbestedingen in de sectoren bouw, ICT en milieu.

Een aanbestedende dienst kan aan het landelijk bureau Bureau Bibob van het ministerie van Justitie en Veiligheid een Bibob advies vragen wanneer hij twijfelt aan de integriteit van een gegadigde of inschrijver. Door inschakeling van het Bureau Bibob krijgt de dienst toegang tot gesloten justitiële bronnen. Het advies is niet bindend maar kan gebruikt worden om een gegadigde of inschrijver uit te sluiten. De uitsluitingsgronden zijn niet verruimd door de invoering van de Wet Bibob. De beslissing om een gegadigde of inschrijver uit te sluiten blijft de bevoegdheid van een aanbestedende dienst.

Overweegt een aanbestedende dienst een advies aan Bureau Bibob te vragen, dan moet dit al in de aanbestedingstukken vermeld staan. Hiervoor is een standaardtekst beschikbaar: 'De aanbestedende dienst wenst bij de aanbestedingsprocedure gebruik te kunnen maken van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob).'

In de afgelopen jaren hebben aanbestedende diensten slechts zelden gebruik gemaakt van dit instrument. Wel werd steeds vaker een VOG, opgevolgd door de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) geëist. Dit is wellicht de reden dat het bureau Bibob de eerste 3 jaar slechts 5 keer voor aanbestedingen is ingeschakeld. De beleidsregels Bibob voor aanbestedende diensten van de Rijksoverheid zijn ingetrokken. 

Dossier Integriteit
Regelgeving integriteit

Terug naar de hoofdvraag: Uitsluitingsgronden

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart