Contracten

Toon pagina in menu

Antwoord:

Contracten zijn de uiteindelijke neerslag van de opdracht die in de markt wordt gezet door middel van een inkooptraject of aanbesteding. Onder het contract valt niet alleen het contract dat als bijlage is opgenomen bij de bestekstukken, maar ook de documenten hiervan integraal onderdeel uitmaken. Tenslotte kan de correspondentie die door partijen in het kader van de aanbesteding is gewisseld relevant zijn om contractbepalingen uit te leggen. Wij adviseren u dan ook deze zorgvuldig vast te leggen in uw aanbestedingsdossier.

Naast een weerslag van hetgeen afgesproken is, bepalen deze documenten ook de kaders van de opdracht. In de uitvoering van de overeenkomst moet de dienstverlening of levering vallen onder het bereik van het contract, zowel wat betreft inhoud, hoeveelheid als contractpartijen. Het afwijken hiervan kan mogelijk worden gezien als nieuwe overeenkomst, die vervolgens conform de aanbestedingsregels wellicht moet worden aanbesteed. 

Lopend contract verlengen 
Raamovereenkomst binnen Aanbestedingswet 2012 
Minimum of maximum looptijd

Meer informatie: (Niet-)wezenlijke wijziging

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart