Enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie. U dient te kunnen motiveren waarom u specifiek deze ondernemingen heeft uitgenodigd om aan u een offerte uit te brengen. Er gelden geen voorschriften tot openbare bekendmaking of voorschriften voor de duur van termijnen. De aanbestedende dienst gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of - mits gemotiveerd - op basis van laagste prijs of op laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Bij het aanbesteden van diensten en leveringen onder de drempel hoeft gebruik van het criterium laagste prijs/kosten niet gemotiveerd te worden. 

Terug naar de hoofdvraag: Welke (Europese) procedures zijn er?