Wat zijn sociale en andere specifieke diensten?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Voor sommige diensten boven de Europese drempelbedragen geldt een vereenvoudigde procedure.

Enkele voorbeelden van diensten die onder deze vereenvoudigde procedure vallen:

 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Gezondheidsdiensten
 • Diensten op het gebied van cultuur
 • Onderwijsdiensten
 • Bepaalde juridische diensten
 • Horeca diensten

In bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU staan alle diensten inclusief de Common Procurement Vocabulary (CPV)-codes die onder dit lichte regime vallen.

De vereenvoudigde procedure voor deze diensten houdt in:

 • Een verplichte aankondiging of vooraankondiging bij opdrachten met een waarde boven € 750.000 (bij speciale-sectorbedrijven is deze grens € 1 miljoen).
 • Het beantwoorden van door ondernemers gestelde vragen over de aanbesteding
 • Het opnemen van technische specificaties in het aanbestedingsdocument
 • Het verplicht gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Het opstellen van een proces-verbaal van de opdrachtverlening
 • Het aankondigen van de gegunde opdracht

Overzicht CPV-codes sociale en specifieke diensten