Eisen duurzaam hout en papier

Toon pagina in menu

Alle overheden moeten sinds 1 januari 2015 100% duurzaam geproduceerd hout en papier inkopen. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen. De inkoper dient rekening te houden met enkele aandachtspunten.

De inschrijver dient bij levering van het product bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid, zoals bijvoorbeeld Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Productgroepen

Bovenstaande geldt voor de productgroepen:

  • Cluster Kantoorfaciliteiten en diensten: productgroepen kantoorartikelen, kantoormeubilair en papier
  • Cluster Kantoorgebouwen: productgroepen kantoorgebouwen beheer en onderhoud, kantoorgebouwen huur en aankoop, kantoorgebouwen nieuwbouw, kantoorgebouwen renovatie en kantoorstoffering
  • Cluster Grond-, Weg- en Waterbouw: productgroepen civiele constructies en straatmeubilair

Aandachtspunten

Houd rekening met het volgende.

Check offertes en facturen

Check offertes en facturen op een certificaatnummer (Chain-of-Custody nummer) en productclaim bijvoorbeeld FSC Mix 70%, PEFC 70% of andere door de staatssecretaris geaccepteerde keurmerken (certificeringssystemen). Er zijn voorbeeldfacturen op welke vermeldingen gelet moet worden, waaronder controle op de geldigheid van certificaten.

Certiferingssystemen  op tpac.smk.nl
Voorbeeldfacturen (pdf)  op inkoopduurzaamhout.nl

Wijs verantwoordelijkheden toe

Wijs verantwoordelijkheden toe om de eis voor duurzaam hout goed op te nemen in de aanbesteding en om de controles uit te voeren. Bestekschrijvers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inhoud van de bestekteksten. Directievoerders en projectleiders zijn verantwoordelijk voor de controle van de (gecertificeerde) leveranciers, van het gebruikte of geleverde hout in de praktijk en via de administratie na afloop.

Een specifiek keurmerk voorschrijven mag niet

Een specifiek keurmerk zoals FSC of PEFC voorschrijven mag niet. Vanwege het Europees aanbestedingsrecht moet een alternatief bewijs of een alternatief keurmerk (certificeringssysteem) voor duurzaam hout altijd mogelijk zijn.

Grotere inspanning

Als een inschrijver met alternatief bewijs komt (zogenaamd ‘Category B evidence’, anders dan een door de staatssecretaris geaccepteerde keurmerk (certificeringssysteem) zoals FSC of PEFC, kan dit een grotere inspanning voor de beoordeling vergen. De inkoper en inschrijver kunnen gebruikmaken van de ‘Documents for Category B evidence’ om het bewijs te beoordelen.

Documents for Category B evidence  op tpac.sm.nl

Meer informatie

Wilt u een verdere toelichting op het inkopen van duurzaam hout en papier of antwoorden op veelgestelde vragen?
Inkopen van duurzaam hout en papier  op inkoopduurzaamhout.nl.