MKB-vriendelijk inkopen toegelicht

Toon pagina in menu

Maar liefst 99% van alle bedrijven in Nederland valt onder de noemer Midden en Klein Bedrijf (MKB). In de praktijk blijkt dat deze bedrijven naar verhouding minder opdrachten uitvoeren voor de overheid dan op basis van hun aantal te verwachten is.

Onderzoek van aanbestedende diensten toont aan dat 80 tot 90% van de overheidsopdrachten naar het MKB gaat, terwijl meer dan 99% van het bedrijfsleven onder het MKB valt. Het gaat ook voornamelijk om opdrachten onder de Europese drempel. Voor Europese aanbestedingen ligt de verhouding heel anders.

Wat bepaalt of een bedrijf tot het MKB behoort?
De meest toegepaste meetlat is het aantal werknemers. In de EU is afgesproken om hiervoor een grens van 250 werknemers te hanteren, met als onderverdeling 0-10 (micro), 10-50 (klein) en 50-250 (middelgroot). In Nederland wordt nog vaak uitgegaan van een grens van 100 werknemers. Omzet is een andere manier om onderscheid te maken. Ook per branche kan de verdeling tussen wat klein, middelgroot en groot is anders liggen.

Europees onderzoek aandeel MKB

Het onderzoek SMEs' access to public procurement markets uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie laat zien dat Nederland slecht scoort in vergelijking met andere Europese landen. In de EU komt 56% van het aantal Europese aanbestedingen bij het MKB terecht, in Nederland maar 50% van het aantal aanbestedingen. Deze 50% vertegenwoordigt een waarde van 22% van de totale waarde van de Nederlandse Europese aanbestedingen in Nederland. Daarnaast komt 48% van de waarde van aanbestedingen onder de drempel bij het MKB terecht. Slechts vijf andere landen scoren slechter. Slechts vijf andere landen scoren slechter. Duitsland bijvoorbeeld scoort veel beter, daar komt 75% van de waarde van aanbestedingen onder de drempel bij het MKB terecht. Boven de drempel is het aandeel voor het MKB 48% van de totale waarde.

Toegankelijk maken voor MKB

Het MKB (met weinig mankracht) is minder goed in staat om te gaan met tijdrovende, complexe en langdurige aanbestedingsprocedures. De belangrijkste belemmeringen voor het MKB zijn de gestelde eisen, de omvang van de opdracht, de gekozen procedure en de transactiekosten van opdrachten. Er zijn initiatieven om specifieke problemen samen met het MKB te bespreken. Meestal vinden deze plaats op gemeentelijk niveau. Daarnaast biedt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 meer ruimte om aanbestedingen toegankelijk te maken voor het MKB. De Europese Commisie heeft deze kansen voor MKB  omschreven op haar webiste (in het engels).

Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en het MKB

Het toepassen van Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) kan de kans op een opdracht voor het MKB vergroten. Het MKB wordt als de motor van innovatie beschouwd. BPKV bevoordeelt inschrijvers die meer aandacht besteden aan kwaliteit en innovatie. Veel kleine bedrijven zijn alleen (nog) niet ingericht op het inschrijven op een opdracht die op basis van BPKV gegund wordt. Zij moeten bijvoorbeeld deskundigheid van buiten halen om in te kunnen schrijven. De transactiekosten bij BPKV zijn beduidend hoger dan die bij aanbestedingen op laagste prijs. Of BPKV de positie van het MKB versterkt, hangt dus niet alleen af van de omvang van de opdracht, maar ook van de markt. Op een markt waar altijd op prijs is geconcurreerd kost de omslag naar BPKV tijd. Dit werkt niet altijd in het voordeel van het MKB.
 

Terug naar: Aan de slag met MKB-vriendelijk inkopen