EMVI-Superformule

Met de EMVI-Superformule is het mogelijk om op basis van eigen referenties voor kwaliteit en prijs de beste EMVI te selecteren. (juli 2014)

Deze handreiking is opgesteld voor de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016 en hanteert de oude terminologie dus EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) in plaats van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

De EMVI-Superformule is afgeleid van de 'Superformule' zoals bedacht door Johan Gielis, een Belgische wiskundige en bioloog. Zijn formule beschrijft de diversiteit aan vormen in de natuur. Het IUC Belastingdienst heeft in samenwerking met EMVI-Research www.emvi.eu de Superformule toepasbaar gemaakt voor EMVI-aanbestedingen.

De Belastingdienst heeft op het NEVI-PIANOo congres 2014 in Apeldoorn voor het eerst de EMVI-Superformule toegelicht en hun praktijkervaring getoond. Om de methodiek ook voor andere toepasbaar te maken heeft de Belastingdienst een Excel bestand gemaakt en voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden in aanbestedingsstukken. Alvorens daarmee aan de slag te gaan is het handig om eerst onderstaande toelichting en de voorbeeldteksten te lezen. Deze geven inzicht in de belangrijkste kenmerken van de methode.

Toelichting

Bij een EMVI-aanbesteding bestaat de kwaliteit uit eisen en wensen: Q=Qeisen+Qwensen. De prijs kan ook uitgedrukt worden als: P=Peisen+Pwensen. In de praktijk zit een groot deel van de kwaliteit in eisen, maar in vrijwel alle EMVI-formules worden kwaliteitsscores enkel afgeleid van wensen: Q=Qwensen. Door de kwaliteit van de eisen te negeren wordt geen zuivere afweging gemaakt. De verhouding hoort te luiden: P/Q= (Peisen+Pwensen)/(Qeisen+Qwensen). Deze verhouding wordt wel in de EMVI-Superformule gebruikt.

Bepalen eigen EMVI-referentie

Voor het toepassen van de EMVI-Superformule is het noodzakelijk om de eigen voorkeur vast te leggen in vier aspecten/referenties. Deze zijn ook nodig om het Excel format in te vullen.

  1. De verhouding tussen kwaliteit van de eisen (Qeisen) en de kwaliteit van de wensen (Qwensen) bijvoorbeeld Qeisen/Qwensen = 40%/60%.
  2. Referentieprijs (Pref)
  3. Referentiekwaliteit, hoeveel procent (x) van de wensen wilt gerealiseerd zien (Qref = Qeisen + x % van Qwensen)
  4. De prijs voor maximale kwaliteit; meestal bepaalt door het beschikbare budget.

De EMVI-Superformule is een ingewikkelde formule maar in het Excel bestand worden de berekeningen automatisch uitgevoerd als de vier referentiepunten ingevoerd zijn. Er wordt ook in een grafiek een referentielijn gegenereerd met EMVI = 1.