EU Richtlijn Schone Voertuigen (Clean Vehicle Directive)

Toon pagina in menu

In augustus 2019 is de Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) vastgesteld. Meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen.

De Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen  geldt voor alle aanbestedende diensten, te weten overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen. Vanaf 2 augustus 2021 moet elke aanbestedende dienst in nieuwe Europese aanbestedingen voldoen aan de vereisten uit de Richtlijn.

Reikwijdte richtlijn

Onder de richtlijn valt:

 • de aanschaf, huur, huurkoop en lease van voertuigen
 • aanbestedingscontracten voor personenvervoer
 • service contracten voor openbaarvervoersdiensten, diensten voor speciaal personenvervoer over land, personenvervoer zonder dienstregeling, diensten voor ophalen van vuilnis, postvervoer over de weg, pakketvervoer, postbezorging, pakketbezorging

Voertuigen die buiten de reikwijdte vallen

De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op voertuigen die specifiek gebouwd zijn voor werkzaamheden en niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen. Hieronder vallen:

 • voertuigen voor het onderhoud van wegen, zoals sneeuwschuivers.
 • land- en bosbouwvoertuigen, twee- en drie en vierwielers (quads)
 • touringcars

Minimumpercentages aanbesteding schone voertuigen

Auto’s en bestelbussen (voertuigcategorie M1, M2 en N1)

 • Tot eind 2025 moeten ten minste 38,5% schone auto’s en bestelbussen worden aanbesteed. In aanmerking komen zeer schone hybrides (max 50gr CO2/km en max 80% van de RDE limietwaarden).
 • Van 2026-2030 geldt ook een minimumpercentage van 38,5%, maar dan kunnen er alleen nog nul emissievoertuigen worden aanbesteed om aan dit percentage te voldoen.

Bussen (M3)

 • Tot eind 2025 geldt een minimumpercentage van 45%, dat voor de helft ingevuld moet worden met zero emissie voertuigen. De andere helft mag worden ingevuld met voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen (conform de definitie in richtlijn 2014/94/EU ). Wanneer 80% van de aanbestedingen uit dubbeldekkers bestaat, hoeft echter maar een kwart van de doelstelling door zero emissie voertuigen te worden ingevuld. Deze uitzondering geldt alleen in de eerste periode. Uitgesloten zijn biobrandstoffen met een hoog ILUC-risico. Er mag niet bijgemengd worden met fossiele brandstoffen, wanneer biobrandstoffen of synthetische brandstoffen worden ingezet.
 • Vanaf 2026-2030 gelden dezelfde voorwaarden, maar dan is het minimumpercentage 65%.

Zware voertuigen (N2,N3)

 • Voor trucks zijn de percentages: 10% tot eind 2025 en 15% van 2026-2030. Het gaat om voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen (conform de definitie in richtlijn 2014/94/EU ). Ook hier zijn de biobrandstoffen met een hoog ILUC risico uitgesloten en mag er niet met fossiel gemengd worden.

Buiten reikwijdte richtlijn

Voertuigen die niet onder de richtlijn vallen:

 • Onderhoud van wegen, zoals strooiwagens en sneeuwschuivers
 • Land- en bosbouwvoertuigen, zoals tractoren
 • Twee- drie- en vierwielers (quads)
 • Touringcars
 • Rupsvoertuigen

Mogelijke uitzonderingen richtlijn

Het gaat hier om voertuigen die nu nog niet breed verkrijgbaar zijn in de markt. Voertuigen die kunnen worden uitgezonderd:

 • Rolstoelvriendelijke voertuigen van categorie M1
 • Mobiele kranen
 • Voertuigen specifiek ontworpen om hoofdzakelijk te worden gebruikt op bouwplaatsen of in mijnen, havens of luchthavens
 • Voertuigen specifiek ontworpen voor gebruik door het leger, de burgerbescherming
 • Brandweerdiensten en diensten belast met de handhaving van de openbare orde
 • Ambulances;
 • Gepantserde voertuigen

Webinar

De webinar Clean Vehicles Directive van oktober 2020 gaat in op wat de Richtlijn precies inhoudt.

Buyer group Clean Vehicles Directive

In 2020 zijn de buyer groups gestart. Binnen een buyer group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. Er zijn 3 buyer groups met als onderwerp mobiliteit:

 • Doelgroepenvervoer/regiotaxi
 • Clean Verhicle Directive (schone voertuigen)
 • Zero Emissie logistiek

Wilt u worden betrokken bij één van de buyer groups of meer informatie, stuur dan een mail naar @email. U kunt zich ook aanmelden voor de netwerkgroep Clean Vehicles Directive. U wordt dan per e-mail op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom de invoering van de Richtlijn.